Category Archives: ARİF TEKİN MAKALELERİ

Temmuz 03

Arif Tekin: “Hz. Ömer’in Kuran’a etkisi”


Ömer’in, -en önemlisi- Kuran’ın oluşturulması konusunda Muhammed’i şu veya bu şekilde Muhammed’i etkilediğini görüyoruz.. Ömer’in bu yönüyle ilgili açıklamalara geçmeden önce, onun görüşlerine uygun veya onun önerilerini tasdik eder [onaylar] mahiyette inmiş olan ayet sayısı hakkında var olan görüşlerle ilgili değişik yazarlardan toplu bir bilgi sunmaya çalışalım: İbn-i Asakir (ö. hicri 571) “Kuran ayetleri inerken […]

Ocak 01

Yaratılış Efsanesinin Tarihteki Kökeni


Bu bölümde, gerek kâinat ve insanın yaradılışıyla ilgili olsun, gerekse cennet ve cehennemle ilgili olsun Kur’an’da var olan bilgileri Sümer mitolojisiyle karşılaştıracağım. Amaç; (benzer efsanelerin hiç kimseye yarar getiremeyecekleri bir yana) bunların kutsal kitaplar öncesi mitolojik kökenli inançlar olduklarını ortaya koymak. Bu karşılaştırmayı yaparken de rivayetlere değil; 19. asırdan bu yana Mezopotamya’da yapılan kazı çalışmaları […]

Kasım 28

Kuran’a göre Kur’an Evrensel Değildir


Bu yazımda Kur’an’ın içeriğinden ziyade; hem mantıksal olarak, hem de Kur’an’daki birkaç cümleyi baz alarak onun tüm insanları kapsamadığı konusu üzerinde duracağım.

Kasım 23

Hz. Muhammed’in Ölüm Nedeni Neden Hep Gizli Tutulmuştur?


Bu konuda birkaç ayet var, hem onlardan örnekler vereyim, hem de bu arada niye ölüm nedeni gizlenmek istenmiş; bunun da sebebini irdeleyeyim.

Kasım 23

Bazı Din Adamlarının Savunmaları


İnsanın aklına ister istemez bu cinayetleri, skandalları, trajedileri okuyunca, ‘ya İslam önderleri buna karşı suskun mu kalmışlar, hiç mi bir şey dememişler, olacak iş mi,’ gibi sorular geliyor. İslam âlimlerinin ezici çoğunluğu olayları anlatıp geçmiş, dokunup irdelememişler; ama birkaç yazar (onlar da asırlar sonra yaşayanlar) konular hakkında savunmalar yapmışlardır. Şimdi bazı örnekler vereceğim; inanı yorum […]

Kasım 23

Halife Osman


a) Halife Osman’ın Yönetimine Karşı Gösterilen İlk Tepkiler Halife Osman’ın kötü yönetimine karşı ilk sert tepkiyi gösteren “Cebele el-Ansari”dir. Bu adam Bedir harbine katılmış önemli ashabdandır. Bir gün evin yanında iken Osman oradan geçiyormuş. Osman o zaman halifeymiş ve millet ondan şikâyetçiymiş. Cebele de Osman’ın yönetiminden memnun olmayanlardan biriymiş. Bu yüzden Osman’a, “Ey N’asel! Seni […]

Kasım 20

Hz. Muhammed’in Çocukları Var Mıydı?


Söz Fatma-Ali ve kızları Ümmü Gülsüm’den açılmışken, en az bunlar kadar zorluk çeken ve güya Muhammed’in çocukları sayılan diğerleri hakkında da bazı bilgiler vermek isterim. Bunlarda da bir o kadar bilinmeyenler vardır. Bu başlığa bakılınca ilk etapta basit görülebilir; ancak o kadar da değil. Nedense bu konu bile İslam tarihçileri tarafından çarpıtılmış ve gerçek dışı […]

Kasım 20

Hz. Ali ve Eşi Hz. Fatma


a) Hz. Ali, Ebubekir’in Halifeliğini Nasıl Kabul Etti? Önce olayın özetini vereyim. Yukarıda Ebubekir’in halife seçilmesi konusunda biraz değindim; ama burada farklı bazı bilgiler sunacağım. Muhammed’in ölümünden sonra Hz. Ali onun cenazesiyle uğraşırken Ebubekir ve Ömer halifelik konusunda çalışarak Ebubekir’i halife ilan ederler. Yine yukarıda ifade edildiği gibi Ebubekir halife olunca, Hz. Fatma Ebubekir’e gidip […]

Kasım 19

Halife Ömer


a) Halife Ömer Neden Katledildi? Halife Ömer’in cinayet nedeni çok ilginç ve maalesef Müslümanlar bunu bilmiyor. Onların kafasında hep “adaletin kılıcı, merhametli bir Ömer” olarak yer edinmiş. 1986’dan sonra ben Diyarbakır merkezdeydim, ta 92’ye kadar. Bir ara müftülük, halife Ömer’in katli ile ilgili bir piyes tertiplemişti, ben de izlemeye gittim. O piyesin etkisiyle izleyicilerde büyük […]

Kasım 12

Halife Ebubekir


a) Ebubekir Nasıl Halife Oldu? Hep söyleniyor, Hz. Muhammed’in vefatından sonra Ebubekir nasıl halife oldu; zorlukları var mıydı, tüm Müslümanlar bir ağızdan mı kabul etti, Hz. Muhammed’in onayı var mıydı gibi sorular hiç sorulmamış, bu konular hiç de irdelenmemiştir. Şimdi Ebubekir’in nasıl halife ilan edildiğine ilişkin İslami kaynaklardan bir özet sunmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki, […]

Kasım 11

Kutsal Kitaplarda Kısas Cezası


Kısas, bir kişinin başkasına verdiği herhangi bir bedensel zararın aynısının kendisine uygulanmasıdır. Başkasını yaralama, herhangi bir organına zarar verme veya öldürme gibi. Bunu az sonra örneklerle açıklayacağım. Had ise, dinen işlenmesi yasak olan bazı şeylerin, kişi tarafından başkasına yapılması durumunda kendisine uygulanan bedensel cezalardır: Zina, zina iftirası, hırsızlık cezaları gibi. a) Sümerler’de Hammurabi Kanunlarına göre […]

Kasım 06

Ayşe ve Hafsa’nın Hz. Muhammed’e İçirdikleri İlaç


a) En Başta Buhari ve Müslim’de Ledud Olayı Hz. Muhammed’in ölüm nedeni şu hadiste aranmalıdır demek, yerinde bir ifade. Kitabın ana teması, aslında bu bölümdür. Kalan kısımlar birer teferruattır, tabii ki onlar da önemli; ancak burası çok farklı. Bir şey anlatmadan hemen konunun başında yorum yapmak doğru değildir. Vurgulamak istediğim, Hz. Muhammed’in ölüm gerçeği bu […]

Kasım 05

Arif Tekin’in Eserleri


Arif Tekin Kur’an’ın Kökeni Arif Tekin’in bu çalışması, Aydınlık dergisinin düzenlediği 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Yarışması’nda, Muazzez İlmiye Çığ’ın Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni ve İbrahim Peygamber adlı çalışmalarıyla beraber birincilik ödülüne değer bulundu.

Kasım 05

Tebükte Hz. Muhammed’e Karşı Suikast Girişimi – Bölüm 2


e- Bazı İslam Otoriterlerin Önemli Aktarımları Burada birkaç İslam düşünürün işlediği bir hadisi sunmak istiyorum. Okuyucu olup biteni doğrudan anlamak ister; tabii ki bu onun hakkı. Ancak benim için daha önemlisi, bilgileri temin ettiğim kaynaklardır. Bir de mademki İbni Hazm gibi bir İslam düşünürü “Hüzeyfe’nin bu konuyla ilgili hadisleri zayıftır. Çünkü işin içinde Velit vardır […]

Kasım 05

Tebükte Hz. Muhammed’e Karşı Suikast Girişimi – Bölüm 1


a) Hz. Muhammed’in En Yakın Çevresi Onu Öldürmek İstiyor: Hicri 9. yılında Hz. Muhammed Suriye tarafında Bizanslılara karşı Tebük (bir bölgenin adıdır) seferini düzenler. Ordusu hem sayı olarak az, hem de araç-gereç bakımından zayıf olduğu için, pek çok Müslüman savaşa katılmak istemez. Burada savaşın seyriyle ilgili bilgi vermiyorum; amacım, bu savaşta meydana gelen önemli bir […]

Kasım 03

Hz. Muhammed’in Hayber’de Yediği Zehirli Et Olayı


Hz. Muhammed’e karşı yapılan suikastları işlerken böyle masalımsı, ona karşı güya düzenlenip de mucize sonucu başarısız kılınan suikastleri anlatmayacağım. Örneğin, Cabir b. Abdullah’ın anlattığı şu olay: “Bir yere baskın düzenlemiştik; bir ara istirahat için gölgeye çekildik. O arada Hz. Muhammed kılıcını bir ağaca asıp o ağacın altında uzanırken adamın biri gelip onun asılı kılıcını alır […]