Category Archives: BUDİZM VE UZAK DOĞU DİNLERİ

Mayıs 05

Budistler neden Müslümanları öldürüyor?


Myanmar ile Sri Lanka’da yaşanan katliamları ve soykırımı inceleyen Oxford Üniversitesi’nden Alan Strathern, Budist öğretisinin şiddet diline nasıl dönüştüğünü yazdı.

Nisan 24

Budizm’de Şiddet


Budizm’deki şiddet hakkında kısaca bilgilendirmek gerekirse; İslam içinde nasıl radikal akımlar ve yorumlamalar olabiliyorsa benzer şekilde Budizm’de de şiddeti meşrulaştıran ve öven doktrinler bulunmaktadır. Budizm, her ne kadar şiddet ile en az ilişkili dinler arasında yer almasına rağmen veya Budistler arasında kendini kırbaçlama, intihar saldırısı, işkence veya savaşların sağlam bir geçmişi olmamasına rağmen Asya’da Budist şiddet en […]

Ocak 24

Budizm nasıl bir inançtır, tek tanrılı dinlerden farkları nelerdir?


Dünyanın en büyük Katolik nüfusunu barındıran bir ülke olan Brezilya’da ve genel olarak Güney Amerika’da Budizm her geçen gün gelişiyor. Ve Budist olanların sayısı artıyor, yeni Budist tapınakları açılıyor. Bunun nedenleri arasında, kıtada yaşayan Japon gőçmenlerin rolü olduǧu kadar, insanların tek tanrılı dinler ve onların katı kuralları dışında mistik ve içsel  arayışlara girmesi gerçeǧi de […]