Tag Archives: Turan Dursun

Ekim 12

Turan Dursun “Din Bu 2” pdf oku


En eski ” kutsal kitap” hangisidir?”Kutsal kitaplar” birbirlerinden nasıl etkilenmişlerdir? “Kutsal kitaplar”, kendi dışından neler almışlardır? Gözleri “göğe çevrik” ihsanlar nâsıl insanlardır? Muhammed’e göre, Muhammed’in “iman”ı nereli? “Tanrı”lar “erkek” olunca “kadın” hangi noktada kalmıştır. Önce: “Kur’an’ın kaynakları”. Sonra da öbürleri.Yeryüzünde “kutsal kitaplar”ı önce kendi içlerinde incelemeye çalıştım. Ardından bunları birbirleriyle karşılaştırdım. Hangisinde hağgisinden ne ölçüde […]

Eylül 30

İslamda İşkence


İslam’da, suçlu görülenler içi her aşamada “işkence” olduğu kesin. İşkence bulunmadığını savunanlar, İslam’ı çağdaş insana sevimli gösterme çabasında olanlardır. İşkencenin Muhammed dönemindeki bir biçiminin adı “mesüle”dir. Bu da “el, kol kesme” yanında özellikle “göz oyma(suçlunun diri diri gözlerinin oyulup çıkartılması)” biçiminde uygulanır.

Tanrı'nın biçimi ve boyutu Eylül 22

Tanrı’nın biçimi ve boyu


Şura Suresinin 11. ayetinde bir parçanın, Diyanet’in resmi çevirisindeki anlamı şöyledir: “… O’nun (Tanrı’nın) benzeri hiçbir şey yoktur…” Parçanın sözlerini tam karşılığıysa şöyle: “… O’nun (Tanrı’nın) benzeri gibi bir şey yoktur…”

Eylül 22

Tanrı’nın Tahtı, Sarayı 8 Dağ Keçisinin Sırtında


“Tann’nın tahtıyla sarayı”na, Kur’an dilinde “ARŞ” denir. “Arş”, sözlük anlamıyla, “tavanlı bir yapı” demek. (Bkz. Râğıbu el Müfredat.) “Taht”, “saray” anlamında kullanır. (Bkz. Arapça sözlükler.) Şerif Cürcanî’ye göre, “ARŞ”, “tüm cisimleri (varlıkları) içine alıp kuşatan bir cisim “dir. (Bkz. Cürcânî, Ta’rifât.) Eski gökbilimde, “gök” demek olan “felek”ler “9”dur. “9. Felek” için: “Feleklerin Feleği”, “En Büyük […]

Eylül 04

Bir aydınlanma savaşçısı: Turan Dursun…


“Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü mü göze alayım?” diyerek katledilişinin kısa hikâyesini anlatan yazar Turan Dursun, bundan tam 22 yıl önce katledildi.

Eylül 04

Aydınlık savaşçısı Turan Dursun’u saygıyla anıyoruz


Tam 22 yıl oldu sevdiklerinden, sevenlerinden koparılıp alınalı. Turan Dursun’un yokluğuyla geçen bu 22 yıl içinde hiç bir şey eskisi gibi kalmadı, her şeyden önce sevenlerinin ona olan hasreti ve yüreklerinin orta yerinde hissettikleri acı boşluk hala sürüyor. Her şeyin ilacı olan zaman bir insanın radikal inanışlar yüzünden öldürülmesi ve yedi kurşunla “faili meçhul” cinayetler […]