Category Archives: KURAN ÇELİŞKİLERİ

Haziran 21

KUR’ANDA ÖLDÜRMEYE SEVK EDEN AYETLER


IŞİD, müslüman değildir, kafirdir, İSLAM düşmanıdır. Diyenler ” Kuranda Kendisinin Bizzat Tatbik Edip Uyguladigi Öldürme Konusunda,Ki Ayetleri Okuyunuz..IŞİD Müslüman’dir Vede islam Dostudur >>> MUHAMMED Suresi-4- (Savaşta) hakikat bilgisini inkâr edenlerle karşılaştığınızda, boyunlarını vurmaya bakın! Nihayet onlara ağır bastığınızda, bağı takviye edin (esir alıp bağlayın)! Ondan sonra yapılacak olan, lütfen karşılıksız salıvermek ya da fidye mukabilinde […]

Eylül 05

Kıraat farklılıklarının Kur’an’ın anlamını değiştirmediği yalanı


6- 12. yüzyıla kadar bugün bilinen Kur’andan çok daha farklı binlerce Kur’an olduğu bu Kur’anların sure ve ayet sayılarının farklı olduğu bilinmektedir. İlk katmanın çok daha güneyde bulunan Mekke ve çevresi kabilelerin lehçesinde 7. yüzyılın başında Haccac tarafından yazdırılması bu lehçenin bilinmediği Doğu Suriye’de ilerleyen zamanda anlam karışıklıklarına yol açmış ve özellikle 8. yüzyılın başında […]

Mart 07

Kuran’daki Hakaretler


Kuran’da (inanmayanlara İslama ve Allah’a inanmayanlara) sırf bu nitelikleri yüzünden çeşitli hakaretler edilmektedir. Bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler. Bu garip çelişki nedeniyle Kuran’a ve içerdiği küfür ve hakaretlere şöyle bir göz atalım. Bakalım Kuran’da hangi kelimelerle hakaret ediliyor: HAYVAN BAKARA (171) : İnkar edenleri imana çağıran […]

Temmuz 14

Kuran’da Bilimsel Hatalar


KURAN – BİLİM 1. Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır.- Sperm testislerde oluşur. 2. Birbiriyle karışmayan denizler vardır. – Deniz suları daima karışır. 3. Dağlar sabittir. – Dağlar sabit olmayıp değişkendir. 4. Gök 7 katlıdır. – Atmosfer 7 katmanlı değildir. 5. Her canlı çift -erkekli, dişili- yaratılmıştır. – Bölünerek çoğalan bakteriler cinsiyetsizdir. 6. Güneş […]

Nisan 01

Muhammed Okuma-Yazma Biliyordu !!


Birazdan Müslümanların çok sık kullandıkları bir yalanın çöküşünü büyük bir heyecanla izleyeceksiniz.Muhammed’in okuma-yazma bilmediği yalanı! Bu yalanın bu kadar sık dile getirilme nedeni ise ”Muhammed okuma-yazma bilse Kur’an’ı kendi yazabilirdi,fakat okuma-yazma bilmediği için kesinlikle Allah’tan inmiştir” diyerek Kur’an’ın Allah katından olduğuna kanıt getirmek derdidir. Bir kere Muhammed tüccardı,okuma-yazma-hesap-kitap bilmediğini iddia etmek çok gülünçtür.Bunu bi dereceye […]

Ekim 13

İsa’nın Annesi Meryem Kimin Kızıydı?


İSA’NIN ANNESİ MERYEM KİMİN KIZIYDI?  KURAN’DAKİ BİLGİLER: AÇIKLANAN GERÇEK Mİ YOKSA BÜYÜK BİR TARİHSEL HATA MI?1

Nisan 10

Kuran’daki Dini ve Tarihi Yanlışlar | İmran Kızı Meryem


Tevrat’ta İsa ve Meryem’den bahis yoktur. Çünkü Tevrat’ın M.Ö. 600 yıllarında yani İsa’dan 600 yıl önce tamamlandığı bilinir. Tevrat’ta bilinen Meryem sadece Musa ve Harun’un kızkardeşi olan peygamber Miryam’dır. Yani, Musa, Harun ve Miryam kardeştirler. Babaları da İmran’dır. Tevrat’ta Amram olarak geçer.

Ocak 29

Yeni Kutsal Kitap – DEMEYESİNİZ DİYE


Enam 156 – “Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik.”Demeyesiniz Enam 157 – Yahut “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye (Kur’an’ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, […]

Ocak 02

Kur’an, Sünnet (Hadis)’le Nesh Olunur Mu?


Alimler Kur’an’ın Kur’an’la sünnetin sünnette ve mütevatir bir haberin yalnız mütevatir bir haberle neshedilebileceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Diğer taraftan Kuran’ın sünnet (hadis) ile, mütevatir bir haberin ahâ-di bir haberle neshedilmesi konusunda alimler, ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafi (r.a.)’ye göre âyeti, yalnız âyet nesheder. Âyetin hadiste neshedilmesi (caiz) değildir. Alimlerin cumhuruna göre bir âyet diğer bir âyetle neshedildiği gibi sahih bir […]

Aralık 24

Ayşe Hür: ‘Ama hangi Kuran’ı esas alacağız’


İslam inancına göre Allah, Cebrail adlı bir melek aracılığıyla kendi sözlerini Muhammed’e iletir. Geçen haftaki “Türkler nasıl Müslüman oldu” yazısına okurlardan ağırlıklı olarak eleştiri mailleri aldım. Bu maillerin neredeyse tümü oldukça nazik bir dille kaleme alınmıştı. (Eleştirisinin neye olduğunu söylemeden “Bir daha da Taraf almayacağım” diyen iki kişiyi de bu gruba sokuyorum.) Eleştirilerin özünü, Kuran […]

Aralık 17

Allah anlatmak istediklerini neden gizlesin?


MESAJI GÖNDEREN ALICISININ ANLAYAMAYACAĞI BİR MESAJI NEDEN GÖNDERSİN? Kuranı Notradamusun kitabı gibi gösterme çabaları vardır.Allah anlatmak istediklerini neden gizlesin? Kuranı Allah bir bulmaca kitabı olarak göndermiş olabilir mi? Söylenen her sözün başka bir anlamı olmasının mantığı olabilir mi? İslamcılar İslamın Tüm ilkelliğinin kanıtı olan kuranı saklamak isterler.

Kasım 29

İslam ve Küçük Kızların Cinsel İstismarı


“Kuran küçük çocuklarla evlenmeyi teşvik ediyor” diyemesek de (bunu daha çok Sünnet için diyebiliyoruz) “bulûğ yaşına bile girmemiş küçük kızlarla evlenmenin ve cinsel ilişkide bulunmanın dinen caiz olduğu” hükmü İslam Hukuku metodolojisi (fıkıh usûlü) açısından gayet düzgün, makûl, anlaşılabilir yöntemlerle Kuran’ın kendisinden çıkmakta… Nitekim -aşağıda kaynaklarıyla örneklenecek olan- önde gelen İslam alimleri de işte bu hükmü bizzat Kuran’dan çıkarmıştır.

Kasım 08

Kuran’daki Çelişkilerin Gerçek Nedenleri


Akılcı bir okuyuşla Kur’an’daki çelişkili hükümlerin varlığına tanık olanların kendi kendilerine soracakları bir soru vardır: “Tanrı’nın çelişkili bir dille ya da tutarsız bir mantıkla konuşabileceğini düşünmek mümkün olmadığına göre, çelişkilerle dolu bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul etmek mümkün olur mu? Eğer çelişkili hükümleri kapsayan bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul edecek olursak, bu takdirde […]

Haziran 18

Kuran’daki bilimsel çelişkiler


Bu çelişkilerin tümünü listelemek çok zor. O kadar çok çelişki ve çelişki iddiası var ki, sayfa sayfa listelere sığmaz. O yüzden çok önemli olanlarını listelemeye çalışalım:

Haziran 18

Kuran’daki çelişkiler


A- Kur’an’ın Kendi İçindeki Dinî Çelişkiler: Kur’an’ın hemen her suresinde bir çelişki bulmak mümkündür. Uzun surelerde ise onlarca çelişkiye rastlanabilir. Çelişkiler; bir ayette söylenenin başka bir ayette değiştirildiği, farklı ya da tersinin söylendiği tutarsızlıklardan, ayetlerdeki akıldışı, mantıkdışı, bilimdışı yanlışlardan, Tevrat ve İncil’e uymayan hatalı hükümlerden ve bilgilerden oluşur.

Nisan 18

Cemaatler arası Kuran meali savaşı


Mealini söyle, sana cemaatini söyleyeyim. Durum bu hale geldi. Cemaatler arasında meal savaşı var. İşte ilginç tablo. Newsweek Türkiye dergisi yine ilginç bir habere imza attı. Cemaatler arası meal savaşı başlıklı haberde hangi cemaatin hangi meali okuduğu ve meal çevrilerinde yapılan hatalar ayrıntılarıyla anlatılıyor.