Category Archives: HADİSLER

Ocak 03

Muhammed Peygamber Muta Nikahına Neden İzin Verdi? Muta Nikahını Gerçekten Kaldıran Muhammed Peygamber miydi?


Muhammed’in kendisi Muta nikahına izin vermiştir. Bunun sebebi de savaştı, yani savaşa giden Müslümanları savaşta tutabilmekti.. Bu yüzden muta nikahına izin vermiştir. Hadisçiler daha sonra peygamberin Muta nikahını kaldırıldığını söylerler. Oysaki bu doğru değildir, kaldıran Muhammed değil Ömer idi.

Aralık 09

Hadislerde hayvanlar alemi


İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, İslâm dininin en son ve en mükemmel din olduğuna körü körüne inanmışlardır. Peki acaba bu kişiler şu masalsı hadis ve ayetlerden sınava çekilselerdi sonuç ne olurdu? Prof Dr. İlhan Arsel’in Müslümanlık Sınavı isimli kitabından bölümler… Kitaptaki veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır.

Aralık 04

Soru 6: Ev Farelerinin Yangın Çıkarmakta Pek Usta Olduğuna ve Onları Buna Şeytanın Zorladığına İnanır mısınız?


Soru 6 – “Ev fâre’lerinin, yangın çıkarmak bakımından pek usta olduklarına, ve onları bunu yapmağa şeytanların zorladıklarına ve bu nedenle mutlaka öldürülmeleri gerektiğine dâir İslâmî buyruklara uyar mısınız?” Vereceğiniz yanıt, muhtemelen yine şöyle olacaktır: “Hayır! Bu gibi hurafelere inanmam. Fâre pis ve zararlı bir hayvandır, ve belki bu nedenle öldürülmesi gerekir ama, yangın çıkarmak bakımından […]

Aralık 04

Soru 5: Farelerin Deve Sütü İçmediğine Çünkü Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Dönüştüğüne İnanır mısınız?


Soru 5 – “Fâre’lerin deve sütü içmeyip ancak koyun sütü içtiğine, ve çünkü vaktiyle deve sütü içmeyen Yahudi kavimlerinden birinin, Tanrı tarafından fare cinsine dönüştürüldüğüne dâir Islâmî inanc’a katılır mısınız?” Böyle bir soru karşısında, muhtemelen şöyle diyeceksinizdir: “Hayır katılamam! Islâm’da böyle şeylerin olduğuna da inanmam. Çünkü insanları bu tür inançlarla yetiştirmek, onları beyinsiz kılmak demektir”. […]

Aralık 04

Soru 4: Balık’ların insanları baştan çıkarmak üzere bir takım oyunlara başvurduğunu belleten dinsel kurallara inanır mısınız?


Soru 4 – “Balık’ların insanları baştan çıkarmak üzere bir takım oyunlara başvurduğunu belleten dinsel kurallara inanır mısınız?” Biraz önce gördüğümuz gibi, İslâmcı’ların, sinek konusunda Muhammed’ten gelme olduğunu söyledikleri buyruk, Diyânet’in açıklamasına göre sineklerin “idrak ve ilâhî ilham sahibi ” olduklarını ortaya vurmakta. Şimdi bunu öğrendikten sonra kendi kendinize:”Sinek idrak ve ilhâm sahibi olur da balık […]

Aralık 03

Soru 9: Öküz Kendi Ağzıyla Sırtına Binilmemesini Sadece Tarla Sürmek İçin Yaratıldığını Söyler mi?


Soru 9 – Size deseler: “Öküz, kendi sırtına binilmesinden hoşlanmadığını, ve çünkü gururlu bir hayvan olduğunu söyler. Çünkü o, sadece tarla sürmek için yaratılmış bir hayvan olduğunu kabul eder, ve bunu kendi ağzıyla Yahudilere bildirmiştir, Muhammed de öküzün bu şekilde konuştuğuna inandığını söylemiştir”. Bunu söyleyene karşı ne dersiniz? Eğer kalkıp da: “Sen benimle alay mı […]

Aralık 03

Soru 8: “Rüzgar Estiği Zaman Ona Sövmemek Gerektiğine Dâir Olan Şeriât Buyruğuna İnanır mısınız?”


Soru 8 – “Rüzgar Estiği Zaman Ona Sövmemek Gerektiğine Dâir Olan Şeriât Buyruğuna İnanır mısınız?” Bu soruya: “Hayır, inanmam böyle saçma şeylere!” diyecek olursanız Muhammed’in sözlerini inkâr etmiş olacağınız için, kuşkusuz ki müslümanlık sınavından yine kocaman bir sıfır alacaksınızdır. Çünkü Muhammed, horozlara sövülmesini yasakladığı gibi, rüzgar’a sövülmesini de yasaklamıştır.

Aralık 03

Soru 7: Horozların Melek Gördüklerinde Öttüklerine, Eşeklerin de Şeytan Gördüklerinde Anırdıklarına İnanır mısınız?


Soru 7 – “Horoz’ların melek gördükleri zaman öttüklerine ve öttükleri zaman müslümanlar için Tanrı’nın “kereminden” dilekte bulunmak gerektiğine daîr bir hükmü Tanrı ve “Peygamber” buyruğu olarak kabul ediyor musunuz?” Yine bunun gibi: “Eşeklerin şeytan gördükleri zaman anırdıklarını, ve anırdıkları zaman -‘Eûzu bi’llâhi mine’s-şeytâni’r-racîm’- deyip Tanrı’ya sığınmanın müslüman kişi bakımından zorunluk olduğuna inanıyor musunuz?”

Aralık 03

Soru 3: Sineğin Kanadının Birisinde Hastalık Diğerinde Şifa Var Diyene Ne Dersin?


Soru 3 – Size deseler: “Yemek yediğin çanağın ya da şu içtiğin bardağın içine sinek düştüğü zaman sineğin her tarafını batır, sonra çıkar at, ve yemeğine ya da içmene devam et. Çünkü sineğin iki kanadının birisinde hastalık, diğerinde de şifa vardır. Sinek idrak ve ilâhî ilham sahibi olduğu için, önce zehirli olan kanadını sokar, devâ […]

Aralık 03

Soru 2: İslam Dini Oruçlu bir kimsenin ölüyle cinsî münasebetine izin verir mi?


Soru 2 – “Oruçlu bir kimsenin, ölü insan vücudu ile, ya da hayvanla, ya da uyumakta olan bir kadınla (onu uyandırmadan) cinsî münasebette bulunması konusunda İslâm ne gibi buyruklar getirmiştir?”Eğer bu soruyu yadırgar ve: “Bu nasıl iştir? Hiç böyle bir din hükmü olabilir mi, İslâm’da böyle bir şey yoktur!” şeklinde bir yanıt verecek olursanız, Müslümanlık […]

Mayıs 04

Buhari’ye Ne Kadar Güvenmeliyiz


Buhari 600.000 hadis bildiğini söylemektedir. Buhari bu hadisleri peygambere kadar bağlayarak güvenirliliklerini test etmek zorundaydı. Küçük bir hesapla bunun mümkün olmadığı kolaylıkla görülür. Her hadisin doğruluğunu, nakil zincirinin sağlamlığını anlamak için her hadise 2 saat ayırdığını düşünelim.

Nisan 20

İnönü’nün yasakladığı namaz kitabında neler vardı?


Kitapta, “yoksulluk sebepleri” başlığı altında şunları sıralanıyor:  “ışığı üfleyerek söndürmek”, “don ve şalvarı ayaktayken giymek”, “yoksul adamdan ekmek satın almak”, “alimlerin önüne geçip yürümek”, “ayakta çiş etmek”, “eşik üstüne oturmak”, “yüzünü eteği ile silmek”, “elini çamurla yıkamak”, “soğan ve sarımsağın kabuğunu yakmak”, “ağaç çöpü ile diş karıştırmak”, “aç iken soğan yemek”, “evde örümcek ağı bırakmak”.

Nisan 19

Umre’de deve idrarı içen iki Türk hastanelik oldu


İki yurttaşın umre ziyareti sırasında hadislerde yazdığı gerekçesiyle deve sütü ve idrarı içtiği, Türkiye dönüşlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Umrecilerin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü kadar tehlikeli ve bulaşıcı ‘alk humra’ virüsünü kaptıklarından endişe ediliyor.

Mart 20

Hadislerde öldürün


İki yöneticiye birden onay verildi mi, birini öldürün. [1710-Müslim] [1711-Müslim] Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün. [1118-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-İbnu Mâce] Bkz. Çoktanrıcıların yaşlılarını öldürün. [1048-Ebu Dâvud-Tirmizî] 

Mart 09

İslam-yamyamlık ilişkisi: Murtedin eti yenilebilir mi?


Aç kalan bir insan, kanı masum bir insandan başka yiyecek bir şey bulamazsa, o mu’min olsun, kâfir olsun, onu öldürmesi, ya da bir organını telef etmesi helâl olmaz. Çünkü o da onun gi­bi bir insandır. Binanaleyh, kendini yaşatmak için onu imha edemez. Bunda ihtilaf yoktur.