Tag Archives: Deizm

Ocak 02

Deizm (Tanrıcılık)


Deizm, tanrının evreni yarattığını fakat yarattıktan sonra hiçbir müdahalede bulunmadığını savunan felsefik bir akımdır. Deizm’i benimseyenlere deist denir. Deizm bir din türü değildir fakat akımın içinde bir inanç mevcuttur. Bu inanç kişinin mantık çerçevesi içinde gerçekleşir. Yani doğru inancın, yaşanılan doğal dünyanın içinde olduğu savunulur. Buradan yola çıkarak deizm akımı kehanet ya da mucizeleri, dinleri […]