Tag Archives: Murted

Mart 09

İslam-yamyamlık ilişkisi: Murtedin eti yenilebilir mi?


Aç kalan bir insan, kanı masum bir insandan başka yiyecek bir şey bulamazsa, o mu’min olsun, kâfir olsun, onu öldürmesi, ya da bir organını telef etmesi helâl olmaz. Çünkü o da onun gi­bi bir insandır. Binanaleyh, kendini yaşatmak için onu imha edemez. Bunda ihtilaf yoktur. Reklamlar

Reklamlar