Tag Archives: İlhan Arsel

Eylül 29

İlhan Arsel: İslam’da Kölelik


Günümüzde, çoğu Müslüman, Kur’an’ın köleliği tamamen kaldırdığını, Muhammed’in köleliğe karşı tutum ve davranışlar içinde bulunduğunu sanmaktadır. Oysa gerek Kur’an’da gerekse de Muhammed’in özel yaşamında köleliğe karşı bir tutum sergilenmediğini, hatta aksine, Muhammed’in özel yaşamında köleliği teşvik edici uygulamalarda bulunduğunu, Kur’an’da ise kölelik kurumunu ortadan kaldırmayı hedeflemeyen ve hatta köleleri (cariyeleri) doğal bir sınıf olarak gören […]

Kasım 06

İlhan Arsel’den Almanca Kitap: “‘Frauen sind eure Äcker'”


İlhan Arsel’in Türkçe “Şeriat ve Kadın” adlı kitabı Almanca olarak yayınlandı. Arzu Toker tarafından ‘Frauen sind eure Äcker’ – Frauen im islamischen Recht” adıyla  Almanca’ya çevrilen ve basılan kitapta İlhan Arsel,  İslami etik değerlerin modern toplumun değer sistemi ile nasıl bir çatışma içinde olduğunu anlatarak İslami değer sisteminin cinsiyetler arasında barışçıl bir yaşamı nasıl engellediğini gösteriyor. Yazar, hümanist […]