Category Archives: HACERÜ’L-ESVED VE KABE

Nisan 23

İslam öncesi Kabe


Karen Armstrong’un İslam’ın Kısa Tarihi isimli kitabında anlatılana göre Kâbe, Nebatalıların bir tanrısı olan Hubal’a adanmış olup içinde yılın günlerini temsil eden veya Arap Tanrılarını heykelleri olan 360 tane idolun (put) yer aldığını belirtmektedir. Yılda bir kez, Arap yarımadasının dört bir yanından gelen Hıristiyan ve de pagan kabileler birleşip burada Hac gerçekleştirirdi.