Category Archives: DİNİ ÇELİŞKİLER

Ağustos 16

İslam ülkelerindeki gerilik Hristiyan ve Yahudiler yüzünden mi?


” Değerli arkadaşımız yazmış; “Heyhat o bilmiyor mu ki islam ülkelerindeki bu gerilik onun ileri saydığı hristiyan ve yahudiler yüzünden. Bütün savaşları çıkaran müslümanların kanını içen bu kansızların olduğunu bilmiyor mu” O ülkeler İnandığınız Allah’ın şeriati ile şereflenmemiş mi? İslamiyet ile şereflenmemiş mi? Allah onların yardımcısı değil mi? Savaşması için melek gönderen Allah’ınız neden meleklerini […]

Aralık 28

Veda Seksi – Ölen Eşle Seks


MURAT BARDAKÇI – “Bizdeki ilk ‘veda seksi’ni, Muhteşem Yüzyıl’daki Bâlî Bey’in karısı yapmıştı!” Şeyh Abdülbâri Zemzemî’nin ortalığı birbirine katan “ölen eş ile ölümden sonra seks yapılabileceği” fetvası ile gündeme getirdiği “veda seksi”nin bizde bilinen ilk ve tek kayıtlı örneği Yavuz Sultan Selim zamanına aittir ve rezaletin kahramanı da “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Bâlî Bey’in mezardan çıkarttığı […]

Eylül 09

İslam’da kafa kesme konusu – Fırat Bayram


İmanlı olup çağdaş değerleri de benimseyen, akıllı, vicdanlı dostlarıma bir önerim var: İnandığınızı söylediğiniz dini iyice araştırın, öğrenin. Belki yanlış yorumlayan veya anlamak istediği gibi anlayan sizsinizdir? Belki dininiz, bildiğiniz gibi değildir? Henüz ülkemizde İslam hukuku hakim değilken bence siz bir an evvel bu dinden dönün. Yoksa çok geç olabilir!  Afganistan, İran, Suudi Arabistan vb. […]

Temmuz 14

Kuran’da Bilimsel Hatalar


KURAN – BİLİM 1. Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır.- Sperm testislerde oluşur. 2. Birbiriyle karışmayan denizler vardır. – Deniz suları daima karışır. 3. Dağlar sabittir. – Dağlar sabit olmayıp değişkendir. 4. Gök 7 katlıdır. – Atmosfer 7 katmanlı değildir. 5. Her canlı çift -erkekli, dişili- yaratılmıştır. – Bölünerek çoğalan bakteriler cinsiyetsizdir. 6. Güneş […]

Haziran 19

Yunus Peygamber


Oannes = ohannes = johannes = Iōnas = yōnah = jonah = yunus Oannes Sümer Mitolojilerinde Oannes Ninova kentine Denizden çıkıp Ninova halkına doğru ilerler görenler onu sanki balığın içinde bir adam varmış da konuşuyormuş gibi görürler. sesi de insan sesine benziyordur. Oannes bu süre zarfında insanların arasında yaşamaya alışır ve onlara her konuda yardımcı olur […]

Kasım 05

Masanın üzerinde küçük bir peri var


A: Masanın üzerinde küçük bir peri var. B: Ama ben bir şey görmüyorum. A: Elbette, çünkü bu görünmez bir peri. B: Ama dokunamıyorum da. A: Ebette, bu peri görünmez, dokunulmaz ve hakkında hiçbir somut veri edinilemez bir peri. B: Peki o zaman var olduğunu nereden biliyorsun? A: Çünkü bu perinin varlığının kanıtları var. B: Nedir […]

Mart 03

NUH TUFANINI YAZAN KİTAPLAR KUTSAL BİR KİTAP OLAMAZ


Kutsal sanılan kitaplar Nuh tufanı denen bir olaydan bahseder.Nuh peygamber başarılı olamamış insanları Allahın varlığına inandıramamıştır. Allah başarısız olan Nuh’u görevden almak yerine, ayetlerini yalanladılar bahanesiyle bebekleri ve hayvanları suda boğmuştur. Bu mantıklı bir çözüm değildir. Çünkü başarısız olan bir Genel müdürün görevine son vermek yerine, çalışanların tamamını işten çıkarmıştır. Tufanda sadece suçlu görülen insanlar […]

Aralık 20

Çömlekçi Çarkı ya da Feleğin (göklerin) Çarkına Çomak Sokmak!


Çömlekçi tezgâhı insanoğlunun bulduğu en eski çalışma gereçlerinden biridir. Çömlekçi tezgâhının gelişim süreci 7000 yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde izlenmektedir. MÖ. 3500 yılına ait olduğu saptanan Mezopotamya’daki Uruk’ta ilk çömlekçi çarkına, dolayısıyla çarklı çömlekçiliğe rastlanmıştır. Daha sonra arkeolojik kazıların yardımıyla görülmüştür çarklı çömlekçiliğin Mezopotamya’dan tüm Mezopotamya’ya, batı Hindistan’a, Suriye’ye, Mısır’a ve Onasya’ya yayıldığı […]

Kasım 13

Eski Ahit`in Tanrısı ve Yeni Ahit`in Tanrısı


Hristiyanlar hem Eski Ahit’in (Tevrat/Torah aslında Musa’nın yazdığı kabul edilen 5 kitaba denir, ülkemizde ise genelde “Tevrat” kelimesiyle Eski Ahid’in tamamı yani Tanak kastedilir) hem de Yeni Ahit’in (İncil) kutsallığına inanır, her ikisinin de “değiştirilmemiş Tanrı sözü” olduğunu söylerler.