Category Archives: ISLAM’IN TARİHİ KÖKENLERİ

Ekim 29

Görselli açıklama: Şeriat Nedir? ve Nasıl Bir araya Getirilir?

Ekim 22

‘Kıble’ Sözcüğünün Kökeni ve Anadolu Tanrıçası Kybele


‘Anadolu Efsaneleri’ kitabında, Anadolu Tanrıçası Kybele’nin adının Hübel’e çevrilerek Mekke’deki Kâbe’ye dikildiğini anlatan Halikarnas Balıkçısı ‘kıble’ sözcüğünün de Kâbe’deki Kybele Tanrıçasından geldiğini söyler. Balıkçı, Anadolu’da matriarkal (anaerkil) toplumun ana Tanrısının dişi olduğunu belirtikten sonra Tanrıça Kybele’nin hayatın, bereketin, tüm Tanrıların, insanların ve vahşi doğanın anası sayıldığını bu nedenle de Kybele’ye “Büyük Ana” diye yalvarıldığını söyler. Kybele’nin Anadolu’da Sipylene,Nana, Marienna, Dindymene gibi çok sayıda farklı […]

Eylül 20

Kuran Terminolojisindeki Süryanice Etkisi


Geleneksel anlatıya göre Kur’an, Kureyş lehçesinde yazılı olduğu iddia edilen bir kitaptır. Kur’an’da ciddi bir Süryani Dili hakimiyeti vardır. Bütün dini terminoloji kelimeleri Süryanicedir.

Haziran 07

Aslına bakarsanız İslamiyet tamamıyla rivayet dinidir


Peygamber Muhammed; Ne Zaman ve Nasıl Doğduğu Bilinmiyor… Sıradan Bir Deve ve Keçi Çobanı… Hakkındaki Her şey Öldükten 120-130 Sene Sonra Yazılmaya Başlanmış… Yazan kim? İbn İshak, eserin adı es-Sire ama eser ortada yok onun eserini alıp ayıklayan kim? İbn Hişam , eserin adı Siret ama o da yok! Kayıp peki bunu nereden biliyoruz? Ondan […]

Haziran 25

Muhammed’in yaşadığına dair kanıtlarınız nedir?


Milyarlarca insanın inanması Semitik Dinler ile bağlantılı peygamberlerin veya nihayetinde Semitik Dinlerin ilahi yaratıcı olarak kabul ettikleri Lah’ın herhangi bir kanıtı var mıdır? Evreni yaratan yüce bir güce dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi Semitik Dinler de adı anılan peygamberlere ve kutsal kabul edilen kitaplardaki kıssalara dair hiçbir arkeolojik kanıt bulunamamıştır. İslamiyet adı verilen dini […]

Ocak 07

İSLAM’IN PAGAN KÖKLERİ


Pakistanlı araştırmacı yazar Dr Jawad Ali’nin İslam’dan önce arap tarihi kitabı 5’ci cilt, sayfa 223. ATAERKİL YAPININ ARABİSTANA GELİŞİ. Ataerkil yapı tarihi süreçte m.ö. 4.000 yıllarda Sümerlerle mezopotamyada oluşmaya başlamıştı. Bu dönemden sonra eski ana tanrıçalar yavaş yavaş asimile edilmiş, yeni ata tanrılarla değiştirilmeye başlanmıştı. Babil tanrısı Hu Baal ortadoğuda hızla yayıldığı için Arabistanın ana […]

Aralık 20

IŞID Gerçek Müslümandır


Olayın özü, Işıd’i anlayamamaktan kaynaklanıyor. Evet ne yazık ki Türkiye’de hala insanlar Işıd’i anlayamıyor. İster hoşunuza gitsin, isterse gitmesin, Işıd gerçek müslümandır, sizler değilsiniz. Eğer kur’an’ı ve Hz. Muhammed’in yaşamını referans alıyorsanız, durum budur. Müsadenizle size biraz açıklayım ama önce google’dan gelebilecek kişilr için şunu net belirteyim, Allahsızım. Yani burada yazacaklarım Işıd propagandası falan değil, […]

Eylül 05

Kıraat farklılıklarının Kur’an’ın anlamını değiştirmediği yalanı


6- 12. yüzyıla kadar bugün bilinen Kur’andan çok daha farklı binlerce Kur’an olduğu bu Kur’anların sure ve ayet sayılarının farklı olduğu bilinmektedir. İlk katmanın çok daha güneyde bulunan Mekke ve çevresi kabilelerin lehçesinde 7. yüzyılın başında Haccac tarafından yazdırılması bu lehçenin bilinmediği Doğu Suriye’de ilerleyen zamanda anlam karışıklıklarına yol açmış ve özellikle 8. yüzyılın başında […]

Şubat 03

Ezgi Başaran: “Barış dini olarak İslam’ın kanlı tarihi”


Şu basit iki paragrafı önünüzde bulduğunuzda “Bizi Batı bu hale getirdi” cümlesinin ötesine geçilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Çok net. Son derece etkileyici bir kapakla çıktı #tarih dergisi bu ay. “Tanrı böyle buyurmadı” diyor kapaktan. Dosyanın başlığı ise “Din adına işlenen günahlar.” Ayşen Gür, İncil’deki “Dağdaki Vaaz” bölümünden yola çıkarak Hz. İsa şiddete bakışıyla, yandaşlarının ve tabii […]

Eylül 10

Halife Ali’nin Hanımları


İSLAMİYETİN 4. HALİFESİ ALİ’NİN EVLİLİKLERİ (OLDUĞU GİBİ PAYLAŞIYORUZ/CARİYE VE KÖLELERİ EKLENMEMİŞ) 1. Miladi 624 (H.2) senesi Hz. Ali, Fatima’yı babası Hz. Muhammed’den evlenmek için istedi. Hz. Muhammed kızının muvafakatini aldıktan sonra 480 dirhem başlık parası karşılığında ona verdi. Hz. Ali, Fatima’yı Allah’ın emri ve rızasıyla, 480 dirhem başlık parası karşılığında eş olarak kabul etti. 2. […]

Eylül 09

İslam’da kafa kesme konusu – Fırat Bayram


İmanlı olup çağdaş değerleri de benimseyen, akıllı, vicdanlı dostlarıma bir önerim var: İnandığınızı söylediğiniz dini iyice araştırın, öğrenin. Belki yanlış yorumlayan veya anlamak istediği gibi anlayan sizsinizdir? Belki dininiz, bildiğiniz gibi değildir? Henüz ülkemizde İslam hukuku hakim değilken bence siz bir an evvel bu dinden dönün. Yoksa çok geç olabilir!  Afganistan, İran, Suudi Arabistan vb. […]

Nisan 02

Bedir Savaşı’nın Nedenleri


Bu savaşın nedeni Müslümanlara göre Mekkeden göç eden 80-100 civarındaki müslümanın evlerinin ve mallarının Mekkeliler tarafından yağmalanmasıdır. Oysa bu gerekçeler aşağıdaki nedenlerden dolayı kabul edilemez: 1) Mekke’ den hicret eden müslümanlar, İslami kaynakların da özellikle belirttiği gibi fakir insanlardan oluşmaktadır. İçlerinden Ebubekir haricindekilerin önemli bir mal varlığı yoktur. Bu nedenle Mekke’ de yağmalanacak önemli bir […]

Nisan 14

Dört halife döneminden bugüne ‘İslam kardeşliği’


Birbiri peşi sıra gelen toprak kayıplarını İslam’ın toparlayıcı ve yenileyici gücü ile önlemek, hatta sınırları eski haline çevirmek düşüncesi II. Abdülhamit’in iç ve dış politikalarının temel motifiydi.  Son aylarda Başbakan Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın ağzından, farklı bağlamlarda da olsa ‘İslamiyetin birleştirici gücü’ hakkında yorumlar duyduk. Epeydir, Asr-ı Saadet, Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Barışı gibi İslami kavramlara […]

Aralık 30

İslam’da resim yasağı 750 yılında başladı


Köksal Çiftçi, Tektanrılı Dinlerde Resim ve Heykel Sorunu kitabında, üç ayrı semavi dinin peygamberlerinin ‘sanatla barışık’ olduğunu, yasakların sonradan geldiğini iddia ediyor..

Aralık 26

Bilinmemesi için peygamberin eşi, akrabaları ve sahabelerin türbeleri kazmalarla dümdüz edilmiştir


Dualarda ve dini sohbetlerde ‘sahabe’den yani Hazreti Muhammed’i bizzat görmüş ve onun yanında bulunmuş olanlardan sıkça bahsederiz. Bu kişilerin ölümlerinden sonra nereye ve nasıl defnedildiklerini, türbelerinin bugün bilinip bilinmediğini bilmem, hiç merak ettiniz mi?

Aralık 24

Ayşe Hür: Erken İslam tarihinin kaynakları


Geçen haftaki yazıma o kadar çok eleştiri aldım ki, aynı konuya bir kez daha dönmek zorunda hissettim kendimi. Ancak bu yazım her halükârda bu konudaki son yazım olacak. Nedenini yazının tümünü okuduktan sonra anlayacağınızı umuyorum.