Category Archives: ATEİST KİTAPLAR

Ekim 22

‘Kıble’ Sözcüğünün Kökeni ve Anadolu Tanrıçası Kybele


‘Anadolu Efsaneleri’ kitabında, Anadolu Tanrıçası Kybele’nin adının Hübel’e çevrilerek Mekke’deki Kâbe’ye dikildiğini anlatan Halikarnas Balıkçısı ‘kıble’ sözcüğünün de Kâbe’deki Kybele Tanrıçasından geldiğini söyler. Balıkçı, Anadolu’da matriarkal (anaerkil) toplumun ana Tanrısının dişi olduğunu belirtikten sonra Tanrıça Kybele’nin hayatın, bereketin, tüm Tanrıların, insanların ve vahşi doğanın anası sayıldığını bu nedenle de Kybele’ye “Büyük Ana” diye yalvarıldığını söyler. Kybele’nin Anadolu’da Sipylene,Nana, Marienna, Dindymene gibi çok sayıda farklı […]

Eylül 22

Evrimci Açıdan Din Psikoloji Siyaset


Yeni kitabım çıktı. Adı: Evrimci Açıdan Din Psikoloji Siyaset Giriş bölümünden bir parça:  İnsan gerçekte nedir? Yedi-sekiz derece ağır miyop bir kişi düşünün. Tüm toplumun böyle bireylerden oluştuğunu düşünün. Gözlükleri veya lensleri de yok. Başka insanları nasıl görürler? Ya da aynada baktıklarında kendilerini ne ölçüde seçebilirler? Belirsiz, bulanık, çizgileri netlikten uzak hayaller biçiminde… Gölgeler, karaltılar ya […]

Aralık 25

18 yaşında ateizmin kutsal kitabını yazdı


Uzak olmayan bir gelecekte​ ​ateistlerin el kitabına dönüş​me potansiyeli taşıyan​ ​”Tanrı’nın​ alfabesi” kitabıyla adından söz ettiren ​ODTÜ ​Makina ​Mühendisliği ​bölümü ​öğrencis​i​ Mehmet Mirioğlu’yla din felsefesi ve ateizm üzerine söyleştik. Mehmet Miroğlu, 18 yaşında Ateizm’in felsefesine yönelik kitap yazdı. Kaynak Yayınları’ndan çıkan ve “Tanrının Alfabesi”adını verdiği çalışmasında Mirioğlu, Türkiye’deki din eğitimi, ateizm, evrimsel köken, iman- akıl […]

Nisan 21

ATEİST DERGİ, SAYI 3 – Mart 2013


Ateist Dergi, Sayı 03_- Mart 2014 (Tıkla)

Şubat 18

Ateist Dergi, Sayı 2 – Şubat 2014


  Ateist Dergi, Sayı 2 – Şubat 2014 (TIKLA)

Ocak 21

Ateist Dergi, Sayı 1 ve Eki (Ocak 2014)


Okumak için tıkla:   Ateist Dergi, Sayı 1 – Ocak 2014  Ateist Dergi, 1. Sayının Eki: Alaeddin Şenel ile Söyleşi

Şubat 11

Videolara Altyazı Hazırlama Kılavuzu


Videolara Altyazı Hazırlama Kılavuzu (by Milomanara)

Ocak 17

Darwinizmden Ateizme – Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi – Zafer Toprak


“Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmağa çalışılmakta olan insan zekâsıdır.”*… “Din fikri, insanlar cemiyet hayatına sarahaten atıldığı nispette genişlemeye başlar, vahdet mefhumuna yaklaşır ve nihayet, tabiatın kudret ve azametiyle daha ziyade anlaşılması kabil, hakikî bir mahiyet alır. Görülüyor ki insanlar cemaat halinde yaşamaya başladıktan sonra, diğer ictimaî müesseseler gibi din müessesesini de […]

Ocak 17

İlhan Arsel: “Müslümanlık Sınavı”


Prof Dr. İlhan Arsel’in bu kitabı Müslüman kişinin günlük yaşamını düzenleyen şeriat verilerinden bir demettir. Bu veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır. Müslümanlık Sınavı’nda akıl ve bilimdışı olguları inceleyip tartışan yazar, hurafeler, batıl inançlar, masallar, hukuk, ahlak, Tanrı, hoşgörü, İslam ve kadın, İslam ve Türkler hakkında sorduğu sorulara Kur’an’dan […]

Ocak 04

Mormon Kitabı Türkçe (Pdf)


Mormon Kitabının hikayesi eski İsrail’de Tanrının emriyle Kudüs’ten ayrılan Lehi isminde bir peygamber ve onun ailesi ile başlar. (Bu peygamberi Mormonlardan başka tanıyan ve bilen yoktur, İncil’de de geçmez adı). Mormon kitabındaki anlatıma göre Lehi, Yahuda Kralı Tsedekiya (Zedekia) döneminde Yeruşalayim’de (Kudüs) yaşıyordu. Ancak Lehi Tanrıya dua ederken önünde bir ateş sütünü belirir ve bir […]

Aralık 08

Bertrand Russel – Din İle Bilim (PDF Oku)


Dünyanın pek çok bölgesinde din ve bilim savaşı geçmiş yüzyıllardaki gibi açıktan açığa sürmüyor mu? Pek çok insan, pek çok yönetici Engizisyon ve Karanlık Çağın dehlizlerinde iz sürmeye devam etmiyor mu? İnsanlar özgürlükleri ve mutlulukları konusunda hala büyük bir tedirginlik duymuyorlar mı?

Kasım 25

Muazzez İlmiye Çığ: “Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni”


Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, İcat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Ortadoğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır.

Kasım 25

Muazzez İlmiye Çığ: “Gilgameş” (PDF Oku)


Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın kaleme aldığı bu kitap, Sümerlilerin bundan binlerce yıl önce yaşamış olan kahraman kralı Gilgameş’in serüvenlerini kapsayan bir öyküdür.

Kasım 25

İlhan Arsel: “Tevrat ve İncil’in Eleştirisi” (PDF Oku)


Elinizdeki kitap Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi semavi dinlerin saliklerince ”kutsal” diye bilinen kitapların eleştirisi niteliğindedir. Prof. Dr. İlhan Arsel, iki kitap olarak hazırlanan eserinin bu bölümünde Tevrat ve İncil’i ele almaktadır. Kitapta yer alan konulardan bazıları … (devamı kitap özetinde) PDF dosyayı okumak için tıkla

Kasım 25

İlhan Arsel: “Muhammed’e Göre Muhammed” (PDF Oku)


Bu temel kaynaklarda yer alan Muhammedin kendini övücü ve yüceltici sözlerini eleştirel aklın ışığında tartışıyor. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır:

Kasım 25

İlhan Arsel: “İslam’a Göre Diğer Dinler” (PDF Oku)


“…İslamdan başka dinlere rağbet edenler tam bir sapıklık ve ziyan içindedirler… (Kur’an, Al-i İmran Suresi, ayet 85.) “…Yalnız Allah’ın dini (İslamiyet) kalana kadar onlarla savaşın…” (Kur’an, Bakara Suresi, ayet 193.)