Kasım 05

Arif Tekin’in Eserleri


Arif Tekin

Kur’an’ın Kökeni

Arif Tekin’in bu çalışması, Aydınlık dergisinin düzenlediği 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Yarışması’nda, Muazzez İlmiye Çığ’ın Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni ve İbrahim Peygamber adlı çalışmalarıyla beraber birincilik ödülüne değer bulundu.

Kitapta ağırlıklı olarak şu sorulara yanıt aranmaktadır:

Muhammed’in yaşadığı dönemde Kur’an gibi bir kitabın insanlar tarafından hazırlanıp ortaya çıkması imkânsız mıydı? Yoksa Kur’an’ı ortaya çıkarabilecek uygun bir sosyo-kültürel ortam ve gayet iyi bir yazar kadrosu mu vardı? İnsanların kurtuluşu için tek alternatif, iddia edildiği gibi Kur’an formülü müdür? Yoksa yaşadığımız çağda toplumu dinle yönetmeye kalkışmak, ateşle oynamak kadar tehlikeli bir düşünce midir?…

Arif Tekin, tüm bu sorulara akıl ve bilim çerçevesinde yanıt veriyor. Kitapta ele aldığı konuları, başta Kur’an olmak üzere hadis, tefsir, siyer, tabakat ve İslam tarihi gibi sağlam kaynaklara dayandırıyor.

1. Basım: Mayıs 2000
Sayfa: 304


Arif Tekin

Muhammed ve Kurmaylarının Hanımları

Kur’an’ın Kökeni adlı kitabıyla 1999 Turan Dursun Araştırma Ödülü’nü alan Arif Tekin, yine çok bilinen ve güvenilen İslami kaynaklardan hareket ederek, Muhammed ve sahabelerinin evliliklerini inceliyor.

Yazar, bu çokevlilik sistemini incelerken, nedenlerini sorgulayıp, ilerlemiş yaşlarda yapılan evlilikler ve yaş farkları; cariye ilişkileri, durumlara göre inen ayetler; Muhammed, dört halife ve diğer ileri gelenlerin birbirlerinden kız alıp vermeleri gibi konulara değiniyor.

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: “Kur’an ve Hadislerde Kadın”, “Allah’a İlk Karşı Gelen Kadındır”, “Kur’an’a Göre Erkek Hem Yöneticidir, Hem de Kadını Dövebilir”, “Kadın Kur’an’da Bir Meta Olarak Geçiyor”, “Kur’an’da Cariye Diye Bilinen Savaş Esiri Kadınların Statüsü”, “Kur’an’a Göre Bir Erkeğin Evlenebileceği Kadın Sayısının Maksimum Sınırı”.

1. Basım: Eylül 2001
Sayfa: 232

Reklamlar