Category Archives: ISLAM’IN TARİHİ KÖKENLERİ

Aralık 24

Ayşe Hür: ‘Ama hangi Kuran’ı esas alacağız’


İslam inancına göre Allah, Cebrail adlı bir melek aracılığıyla kendi sözlerini Muhammed’e iletir. Geçen haftaki “Türkler nasıl Müslüman oldu” yazısına okurlardan ağırlıklı olarak eleştiri mailleri aldım. Bu maillerin neredeyse tümü oldukça nazik bir dille kaleme alınmıştı. (Eleştirisinin neye olduğunu söylemeden “Bir daha da Taraf almayacağım” diyen iki kişiyi de bu gruba sokuyorum.) Eleştirilerin özünü, Kuran […]

Aralık 20

Çömlekçi Çarkı ya da Feleğin (göklerin) Çarkına Çomak Sokmak!


Çömlekçi tezgâhı insanoğlunun bulduğu en eski çalışma gereçlerinden biridir. Çömlekçi tezgâhının gelişim süreci 7000 yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde izlenmektedir. MÖ. 3500 yılına ait olduğu saptanan Mezopotamya’daki Uruk’ta ilk çömlekçi çarkına, dolayısıyla çarklı çömlekçiliğe rastlanmıştır. Daha sonra arkeolojik kazıların yardımıyla görülmüştür çarklı çömlekçiliğin Mezopotamya’dan tüm Mezopotamya’ya, batı Hindistan’a, Suriye’ye, Mısır’a ve Onasya’ya yayıldığı […]

Kasım 13

İslam toplumlarında solun kökenleri / Metin Aktaş


“Hz. Ömer bir gecede altı yüz köle azat etti” derler Hz. Ömer’in altı yüz köleyi nasıl edindiğini neden sormazlar?

Ekim 25

Kurban(lık) Ritüeli’nin Kökeni


Genel olarak kurban; Paleolitik çagdan bu yana, dogaüstü güçlere hos görünmek, onlardan, gelecek kötülüklere engel olmalarını istemek ve yerine getirdikleri bir istekten ötürü tesekkür etmek için gerçeklestirilmis dinsel bir tören ya da tapım geregi veya bir adagı yerine getirmek için kesilen insan ya da hayvan olarak tanımlanır.

Temmuz 15

CAHİLİYE ŞİİRİNDE BAZI DİNİ MOTİFLER


Bu makalenin amacı cahiliye şiirinden örnekler vererek cahiliye Araplarının dini inançlarına açıklık getirmektir. İlk önce cahiliye şiiri ve önemi, cahiliye Araplarında din konularından başlıca bahsedilmiştir. Daha sonra o dönemin dini motiflerini yansıtan cahiliye şiirinden bazı örnekler verilmiştir. PDF dosyayı okumak için tıklayın

Temmuz 01

Muhammed putperest miydi değil miydi?


Muhammed, 40 yaşından önce putperest miydi? Evet. Kuran’dan alıntılar: ‘Ey Muhammed! Seni bir sapkın olarak bulup doğruya iletmedik mi?’ (Duha, 7) ‘…Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin.’ (Şuara, 52)

Mayıs 01

Muhammed’i Kim Öldürdü? Muhammed Zehirlendi mi?


Sunan Abu Dawud 4489: “Muhammed, onun ölümüne neden olan sancı hakkında şöyle dedi: “Khaibar’da yediğim bir lokmadan sonra sancılarım başladı. Bu andan beri şahdamarım kesildi”. 

Nisan 30

Kıble-Shiva-Allah ilişkisi


Allah’ın orijinali Ay tanrıçasıdır. Adını bir kenara bırakırsak, kendisi tüm Aşya’nın ve eski Mısır’ın bereket, gıda, aş tanrıçasıdı. Aşya’ya bu ismi veren de odur. (Aşya: Aş diyarı. Bereket, bolluk ve gıda diyarı).

Nisan 30

KABE’NİN İBRAHİM TARAFINDAN YAPILDIĞI YALANI


Kuran-ı kerim’de yer alan büyük bir tarihi hatadır. Kabe’nin tarihi olarak ibrahim peygamber tarafından yapılmış olması imkansızdır.

Nisan 30

İSLAM ÖNCESİ ARAP ŞİİRİNDE BAZI DİNÎ MOTİFLER / ÖMER ÜNAL


Özet: Bu makalede, Câhiliye döneminin sonu, İslâmiyet’in ilk yıllarlına te­sadüf eden süreçte toplumda hakim olan inanç, duygu ve anlayışların ya­nında metafizik olayları değerlendirme ve hayata bakış gibi ana unsurların, özellikle Hanîfler denen grubun inanç prensiplerinin o günün şairleri tarafın­dan nasıl işlendiğini şiirlerinden örnekler vererek izah etmeye çalıştık.