Ocak 03

Etiketler

Muhammed Peygamber Muta Nikahına Neden İzin Verdi? Muta Nikahını Gerçekten Kaldıran Muhammed Peygamber miydi?


İslam'da Muta Nikahı var mıydı? Muhammed Bunu Gerçekten Kaldırdı mı?

Muhammed’in kendisi Muta nikahına izin vermiştir. Bunun sebebi de savaştı, yani savaşa giden Müslümanları savaşta tutabilmekti.. Bu yüzden muta nikahına izin vermiştir. Hadisçiler daha sonra peygamberin Muta nikahını kaldırıldığını söylerler. Oysaki bu doğru değildir, kaldıran Muhammed değil Ömer idi.

‘Buhari’nin Abdullah ibni Mes’ud ya da Abdullah ibni Ömer” adlı şahısların hadislerine göre Muta nikahın onaylanmasının sebebi kısaca şöyle:.

Muhammed savaşa giderken karılarından bir ya da ikisini kura çekerek yanına alırmış. Ancak askerleri için böyle bir hak tanımamış. Zamanla cinsel münasebette bulunamayan askerler bu durumdan şikayetçi olurlar ve Muhammed’e giderek üstü örtülü şekilde bu durumu ”hadım mı olsak acaba?” diye sorarak dile getirirler. Zira Arap erkeği şehvetlidir, savaş ise sürekli. Muhammed bu durumun iyiye işaret olmadığını anlar ve öncelikle hadım olmayı Müslümanlara yasak eder, ardından da müt’a evliliğini müjdeler. Müt’a evliliğine onay verirken de aşağıdaki ayeti temel alır…

”Ey o iman eden kullar, Allah’ın istifadeniz için helal kıldığı lez­zetli ni’metleri haram kılmayınız” (k. 5, maide suresi, ayet 87).”

Bu konudaki ilgili hadisler ise aşağıda yer almaktadır:

ALINTI

Cabir bin Abdullah ve Selleme bin el-Ekva (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler:
“Biz bir ordunun içinde olduğumuz bir anda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim yanımıza geldi ve:
−‘Size muta nikahı yapmanıza izin verildi, dolayısıyla muta nikahı yapabilirsiniz’ buyurdu…”
Buhari 5209, Müslim 1405/13

ALINTI

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Biz Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber savaşa giderdik. Beraberimizde kadın bulunmuyordu. Bu durumda biz:
Erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı? dedik.
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize bunu yasakladı! Bundan sonra bize elbise vb. bir şey karşılığı kadınla evlenmemize ruhsat verdi.
Bundan sonra Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh):
“Allah’ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın!..” Maide Suresi 87. ayetini okudu.”
Buhari 4337, Müslim 1404/11, İbni Ebi Şeybe 3/391/15, İbni Hibban 4141, Beyhaki 7/79

ALINTI

Ebu Nadre şöyle dedi:
“Ben, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında bulunduğum bir sırada ona biri gelerek:
−Abdullah ibni Abbas ile İbni Zübeyr (Radiyallahu Anhum)’un temettu haccı ve muta nikahı hakkında ihtilaf ettiler dedi.
Bunun üzerine Cabir (Radiyallahu Anh):
Biz bu fiilleri Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber iken yaptık. Sonra Ömer bunların ikisinden de bizi yasakladı da biz artık o fiillere avdet etmiyoruz! dedi.”
Müslim 1405/17

Müt’a nikahı için temel alınan süre halen Kuran’da mevcut bulunmaktadır ve bu ayet bu nikah akdine ruhsat vermektedir.

Nisa 24 – Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Elinizde bulunan (evli harp esirleri) cariyeler müstesna.. (İşte bütün bunlar) Allah’ in size farz kıldığı yazılı hükümlerdir; bunlardan başkasını, namuslu-iffetli, zinadan kaçınarak mallarınızla (mehir verip) istemeniz size helâl kılınmıştır. O halde onlardan hangisinden (nikâh akdiyle) yararlandınızsa, mehrini takdir edildiği şekilde verin ; (bu bir haktır). Takdir edildikten sonra karşılıklı rıza ile anlaştığınızda size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki, Allah bilendir ve yegâne hikmet sahibidir.

Bir hadisle nesh olduğu iddia edilen bu ayet hala Kuran’da  “Kararlaştırdıktan sonra, aranızda anlaştığınız hususta size bir sorumluluk yoktur” ifadesi şeklinde yer almaktadır.

Ayeti ayetle neshetmek varken kutsal bir kitapta hali hazırda var olan ve yazan bir ayeti hadisle geçerlilikten düşürmek ne demek ?

Kuran’da Allah’ın helal kıldığını sen rivayetle mi yasaklıyorsun?

Tövbe deyin arkadaşlar neler diyorsunuz öyle..

Böyle bir şey olabilir mi? 

Reklamlar