Mart 09

Etiketler

İslam-yamyamlık ilişkisi: Murtedin eti yenilebilir mi?


Aç kalan bir insan, kanı masum bir insandan başka yiyecek bir şey bulamazsa, o mu’min olsun, kâfir olsun, onu öldürmesi, ya da bir organını telef etmesi helâl olmaz. Çünkü o da onun gi­bi bir insandır. Binanaleyh, kendini yaşatmak için onu imha edemez. Bunda ihtilaf yoktur.

Bulduğu kişi, harbî ve murted gibi kanı helâl birisi ise, bazıla­rına (kadı) göre öldürüp yiyebilir. Çünkü öldürülmesi helâldir. Şafiî fıkıhçılar da bu görüştedir. Çünkü onun saygınlığı yoktur , yabaniler hükmünde görülür, çünkü kafirler , hayvanlar gibi hatta daha aşağıdırlar. Hayvan yendiğine göre, daha aşağısında olan kafirler yenilebilir.

Eğer masum birini ölmüş olarak bulursa, Hanbelî mezhebi fıkıhçılara göre yenmesi helâl ol­maz, İmam Şafiî ve bazı Hanefîlere göre helal olur. Evla olan da budur. Çünkü dirinin saygınlığı daha büyüktür.

(İbn Kudâme, el-Mugnî,Vlll/601-602)

islam-tr.net, ateistforum