Mayıs 04

Etiketler

Buhari’ye Ne Kadar Güvenmeliyiz


Buhari 600.000 hadis bildiğini söylemektedir. Buhari bu hadisleri peygambere kadar bağlayarak güvenirliliklerini test etmek zorundaydı. Küçük bir hesapla bunun mümkün olmadığı kolaylıkla görülür. Her hadisin doğruluğunu, nakil zincirinin sağlamlığını anlamak için her hadise 2 saat ayırdığını düşünelim.

Buhari’nin 7/24 hiç uyumadan çalıştığını kabul edelim. Sırf bu süre 136 yıl sürer. Oysa bazen sırf bir hadisin, bir zincirinin, bir halkasının sağlamlığının anlaşılması için, günlerce seyahat edildiği iddiasını düşünürsek; Buhari’nin bildiği tüm hadislerin doğruluğunu test etmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bir hadis toplayıcısı geçimini başkasının sağlaması koşulu ile en erken 30 yaşında hadis toplamaya başlayıp 60 yaşına kadar bu işi yaptığını düşünürsek ancak 22.000 hadisin incelemesini yapabilir. (Günde 2 adet hadisin incelendiğini kabul ettim.) Bize bol bol hadis bırakanların aslında doğru söylemedikleri çok açıktır.

Yazan: Mucize

Reklamlar