Mart 03

Etiketler

NUH TUFANINI YAZAN KİTAPLAR KUTSAL BİR KİTAP OLAMAZ


nuh-tufani

Kutsal sanılan kitaplar Nuh tufanı denen bir olaydan bahseder.Nuh peygamber başarılı olamamış insanları Allahın varlığına inandıramamıştır. Allah başarısız olan Nuh’u görevden almak yerine, ayetlerini yalanladılar bahanesiyle bebekleri ve hayvanları suda boğmuştur. Bu mantıklı bir çözüm değildir. Çünkü başarısız olan bir Genel müdürün görevine son vermek yerine, çalışanların tamamını işten çıkarmıştır. Tufanda sadece suçlu görülen insanlar değil, Bebekler ve hayvanlar da adaletsizce görevden alınmıştır.  

Kuran Nuh’un her türden bir çift’i bir gemiye doldurduğunu yazar. Bunu mantıklı bulmamız mümkün değildir. Dünyanın farklı kıtalarına yayılmış yaklaşık iki milyon mevcut tür ve günümüzde yok olmuş milyonlarca türün bir gemiye sığdırılmasının akla ve mantığa uyan hiçbir taraf yoktur. Birbirine binlerce kilometre uzak yerlerde yaşayan Örümcek ve Ayı’nın onlarca çeşidi bulunmaktadır. Fare’nin ve kedinin kertenkele’nin yüzlerce çeşidi var. Bunları bulundukları yere almaya gidebilse bile, çoğu dönüşte ölür. Nuh’un Güney Amerika dan Lamayı alıp gelmesi esnasında diğer hayvanların çoğu ölmüş olur. Aynı türden olup da bulunduğu bölgeye göre farklılaşmış çok çeşitli canlı bulunmaktadır. Amerikan bizonu, Hollanda ineği, Afrika antilobu aynı özelliklerde olmasına karşın yaşadığı bölge farkı nedeniyle değişime uğramış hayvanlardır. Sadece bu inek türlerinden birer çifti bile almak o gününün gemileri için mümkün değildir. Ayı’ları gemiye almak bile büyük sorundur. Yüzlerce Ayı almak zorundadır. Asya da yaşayan Panda, Avrupa da yaşayan boz Ayı bunlardan bazılarıdır.

Nuh Amerika kıtasına gidip “Lama”yı alıp tekrar nasıl yerine götürebildi? Avustralya kıtasına özgü kanguruyu nasıl hangi sürede gidip aldı ve tekrar götürüp o kıtaya bıraktı? Güney Amerika amazon ormanlarında,yada  kuzey kutbunda yaşayan bir canlı türü daha sonra yasadığı yere nasıl götürülebilmiştir? Galapagos da ki  binlerce değişik hayvan galapagostan başka yerde yaşayamaz. Nuh bilmediği bu adaları nasıl bulabilmiştir? 

Kocaman cüsseli hipopotamlar derileri nedeniyle ihtiyaç duydukları çamuru nasıl sağlamışlardır?

Kuran’a göre Allahın Nuh’a bir yardımda bulunduğu yazmıyor. Nuh’a gemi vermemiş, gemi yap demiştir.
Nuh zamanında henüz demirin indirilmediğini Kuran dan öğreniyoruz. O günün şartlarında, Nuh tek başına ancak sandal yapabilir. Firavunlar geçmiş zamanların  ihtişamlı ve güçlü liderleridir. Bir Firavun öldükten sonra tekrar dirildiklerinde kullanabilsinler diye piramitlere gemi koyuyorlardı. Bu gemilerin boyutları Filika kadardır. 

Firavunun gemileri bile iki fil bile almaz. Nuh’un tek başına daha büyük bir gemi yapmasının olanağı yoktur. Nuh uçak gemisi yapabilmiş olsa bile yeterli değildir. Dinozorların tüm türlerinden birer çift alsak bu günkü teknolojiyle yapılan uçak gemilerine bile sığmazlar. Bir Fil’in yediği yemeğin boyutunu düşünelim. Sular çekilinceye kadar fil’in 40 günlük yiyeceğini alması mümkün değildir. Eğer Nuh Allahın emrini yerine getirdi ise, Allahın daha mantıklı çözüm bulması gerekiyordu. Kuranda canlıları yeniden yaratmak iki gün sürüyor.

Bu canlıların bakımını yapmak için insan olmadığına göre bakımları yemekleri temizlikleri nasıl yapıldı?
Milyonlarca hayvan türünün birbirinden çok farklı günlerce yiyeceği yemeği geminin neresine sığdırdı?
Aslan,kaplan,Sırtlan,çakal,panter,puma,çitanın beslenmesi  için kaç tane beslenme hayvanı gemiye alındı? 
Tatlı suda yaşayabilen canlılar karmakarışık olmuş tuzlanmış suda nasıl yaşamlarını sürdürebildiler?
Farklı iklim ve  hava şartlarında yaşayabilen canlılar Nuh’un gemisinde nasıl yaşamlarını sürdürebildiler?
Besin zincirinin en üstünde bulunan yırtıcılarla ceylan,ren geyiği,alageyik,nasıl bir arada yaşayabilmişlerdir? 

ARAF-64.Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık.Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.
MUMİNUN-31. Sonra onların ardından başka bir nesil yarattık.

Nuh Tufanından sonra Ademden sonra yeni başka bir nesil yaratıldığı Kuranda belirtilir. Allah yeni nesil yaratmanın çözüm olamayacağını neden önceden bilemedi? Yalnız Hindistan ve Çin de üç milyar ayetlerini yalanlayan insan yaşıyor. Ayetleri yalanlayanları boğdu yazıyor. Nuh’tan önce hangi kitap hangi ayetler vardı? Tanrının bu ayetlerini neden bulamıyoruz? Nasıl kayboldu bu ayetler? Nereye yazılmıştı bu ayetler? 

Dünyada yaşayan küçücük bebekler ve çocuklar bu ayetleri nasıl öğrenmiş!! yalanlamışlar ki boğuldular. 
Nuh tufanı insanlar kötüleşti diye yapıldı yazıyor. Öyleyse Bebekleri ve Hayvanları boğmanın mantığı nedir? 
Allah hayvanların ölmesini önleyecek başka bir çözüm bulamaz mıydı? Amerika da ki bir Kızılderili bu ayetleri nasıl görüp yalanlamıştı da Allah onları suyla boğdu? Allah ayetlerin yok olup gitmesine neden izin vermiştir? Neden koruyamamıştır Nuh un yalanlanan ayetlerini? İnsanlar ve bebekler  hangi ayetleri yalanlamışlardır. Amerika Kıtasındaki çocuklara  bu ayetler nasıl anlatılabilmişler?

İslamcılar İslam öncesi  cahiliye Arapların çok saptıklarını Nuh döneminden daha kötü olduğunu söylerler.Neden daha kötü olduğu halde Nuh tufanı tekrarlanmadı ? Allah hatasını mı anladı? 

Mantık dışı her şeyi kabul ederek bahane üreten İslamcılar yukarda sıraladığımız akla ve mantığa uymayan olayları Allah yardım etti hepsi oldu diye söylerler. Allah müdahale edecek olsa gemiye ne gerek vardı? Tufana ne gerek vardı? Milyonlarca hayvanı taşımaya ne gerek vardı? Öl dedi mi herkes ölürdü!!

Nuh’u çok seviyordu o nedenle öldürmedi diyenler olabilir. Çok seviyor olsa bile sonradan öldürmedi mi? 
Başlı başına ilginç soru işaretleriyle dolu olaylar. Olayın bilimsel hiç bir boyutu bulunmuyor.
Bu kadar kolaysa insanı yaratmak ol deyince oluyorsa insanları öldürüp neden tekrar baştan yaratmadı?

Kuran İnsanlar bozuldu onları yola getirsin diye peygamberler gönderdi diye yazmaktadır. Öyleyse neden Amerika kıtası ve Avustralya kıtasına peygamber göndermedi? İnkalar,Mayalar,Aborjinlerin peygambere ihtiyaçları olmamış, sadece çölde yaşayan insanların mı peygambere ihtiyacı olmuştur? Amerika kıtası beş yüz yıl önce keşfedilinceye kadar bu kıtada insan kurban etmişler. İbrahim peygamberi elinde kurbanlık koçla Amerika kıtasına gönderebilirdi. Sadece çöl insanlarını sınava tutmasının mantığı olabilir mi?

Günümüze kadar bilinmeyen kıtalar Amerika ve Avustralya kıtalarındaki hayvanlar ne oldu? Oradaki insanlar Nuh’un çocukları olamayacaklarına göre nereden geldiler. Onları yaratan bir tanrı daha olabilir mi?
Düşündüğümüz zaman padişah masalları gibi insanlara anlatılan peygamber masalları olduğu bellidir.

Bilim adamlarının yaptığı hesaba göre tüm dünya yüzeyini kaplaycak miktarda su yeryüzünde bulunmuyor. Kutuplardaki tüm buzlar erise ve atmosfer ve bulutlardaki tüm su yoğunlaşıp yeryüzüne dökülse bile böyle bir facianın gerektirdiği miktarda su toplanamaz.Peki bunca su nereden gelmiş ve nereye gitmiştir?

Su döngüsü diye bilimsel bir olay vardır.Su bir yerden gelip bir yere gitmez.Su hep Dünyada dolaşmaktadır. 
Eğer tufan 6500 yıl önce olduysa,Mısır uygarlığı  piramitlerinde neden sel baskını izleri yoktur? Bir çok ilkel çağlardan kalma Duvar resimlerinin Tufan nedeniyle silinmesi gerekirdi.

Nuh’un oğul sayısı Tevrat’a göre üç, Kuran’a göre ikidir. Tevrat’a göre bu üç oğlandan biri Avrupalıları, biri Asyalıları, biri de günahlarından dolayı siyahlaşan Afrikalıları oluşturur.(Müslümanların çoğu Arap ve siyah)
İki kitapta Allahtan gelmiş olsa böyle bir yanlışlık olur mu? Kuran Üstelik Tevrat’ı Allah indirdi yazar.
Tevrat’ta tufan sonrası Nuh’un şarap yapıp içip sarhoş olması gibi bazı hikâyeler de anlatılır. 
Kuran’a tabii ki bu şarap ve sarhoşluk kopyalanmamıştır. Kuran ve Tevrat Allahın kitabı olsa farklılık olur mu?

BAKARA SURESİ 47..Ey İsrail oğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
ALİ İMRAN-33/34.Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. 

Kuran ayetleri Yahudi ırkı Adem’den ve Nuh’tan türeme tek zürriyettir diyor.Diğer milletlerin Ademle Nuh’la bir ilgisi olmadığını Kuran yazıyor.Yani biz Türkler Adem,Nuh dan türememişiz.Diğer yandan Kuran, Türkler de dahil Nuh tan çoğaldık diye de yazıyor.Kuranda yazanların Hangisi Doğru? Bize bunu ayetlerle anlatırmısınız? 
Kuran ve İslam Allahtan gelmedir diye söylemek için ne nedeniniz var?

Adem Havva diyelim ki Çinliydi.Diğer ırklar da bilinmeyen bir şekilde oluştu.(Kuranda ve Tevrat’ta yok çünkü) Sonra Nuh tufanıyla hepsi öldü.Sadece Nuh,eşi ve çocukları kaldı.Yine kardeş evliliği ile çoğalmak zorunluluk.
Nuh eşi ve çocuklarının Arap olduğunu düşünelim. Evrimle Türk,Çinli,Japon olmak için zaman yeterli değildir.
DNA incelemelerinde Çeşitli ırkların DNA sının farklı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu ırkların hepsi Ademin veya Nuhun çocukları değildirler.Kan grubu farklılıkları ortak bir atadan olmadığımızı anlatır.
Çeşitli ırklarda insanlar olması nedeniyle Kuranda Nuh tufanı bilimsel olarak doğru olmadığı kesindir.

Allahın Tevrat ta olan Nuh hikayesini parçalara ayırıp bölerek karıştırarak Kuran da 23 yılda  anlatmasının ne amacı olabilir? Nuh hikayesi Kuran’da Hud-25 ile Hud-50 arası, Muminun-22 ile Muminun-30 arası ve Yunus-71-72-73-74 de geçer. Başka surelerde varsa da bu surelerde daha geniş bir şekilde aynı hikaye tekrarlanır. Allah neden Nuh tufanını surelerin arasına karıştırmıştır. Hikayenin başlangıcı bir surede ortası başka bir surede sonu başka bir surededir. Nuh Böyle tutarsız ve anlamsız hikayenin anlatıldığı kitaplar Allahın kitabı olabilir mi?

AbdullahAbdal11111.blogcu.com

Reklamlar