Haziran 19

Etiketler

Yunus Peygamber


oannes

Oannes = ohannes = johannes = Iōnas = yōnah = jonah = yunus

Oannes Sümer Mitolojilerinde

Oannes Ninova kentine Denizden çıkıp Ninova halkına doğru ilerler görenler onu sanki balığın içinde bir adam varmış da konuşuyormuş gibi görürler. sesi de insan sesine benziyordur. Oannes bu süre zarfında insanların arasında yaşamaya alışır ve onlara her konuda yardımcı olur fakat hiç kimseden ne bir yiyecek ne de bir karşılık ister. Ve onlara yazın, bilim ve sanatın her türlü alanında ışık tuttu; şehirler kurmayı, tapınaklar yapmayı, yasaları düzenlemeyi öğretti; geometrik bilginin temellerini açıkladı; tohumu ayırt etmeyi, meyvelerin nasıl toplanacağını gösterdi. Kısacası, onları, hareketlerini kolaylaştıracak ve hayatlarını
uygarlaştıracak her şey için eğitti. O zamandan beri onun talimatlarına hiçbir ilerleme eklenmedi…..

Tevratta Yonah çok geniş bir biçimde anlatılır.

Yehova yunusu

RAB bir gün Amittay oğlu Yunus’a, “Kalk, Ninova’ya, o büyük kente git ve halkı uyar” diye seslendi. Ne var ki, Yunus RAB’bin huzurundan Tarşiş (Tarsus)’e kaçmaya kalkıştı. Yafa’ya inip Tarşiş’e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi… Gemiciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, “Bakalım, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi.” Kura çektiler, kura Yunus’a düştü. Sonra Yunus’u kaldırıp denize attılar, kuduran deniz sakinleşti. Bu arada RAB Yunus’u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı. Yunus balığın karnından Tanrısı RAB’be dua etti: RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus’u karaya kustu. Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!” diye ilan etti.
(Yunus 1, 2 ve 3)

Yunus kentten çıktı, kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı, gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı. RAB Tanrı Yunus’un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. (Keneotunun kuruması Yunus’u öfkelendirdi.) Tanrı, “Keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı?” dedi. Yunus, “Elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim” diye karşılık verdi.

Ninova halkı Tanrı’ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Tanrı Ninovalılar’ın
yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.
(Yunus Kitabı 3)

Saffat Suresi

139. Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. 140. Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı.
141. Gemide olanlarla karşılıklı kur’a çektiler de kaybedenlerden oldu.
142. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.
143. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı,
144. Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
145. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.
146. Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.
147. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.

Kalem Suresi

48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.

49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

Görüldüğü gibi kuran Yunus peygamber için çok da geniş açıklamalar vermeden özet geçer.

Kurandaki yunus peygamber çelişkisi.
saffat 145 te yunus peygamberi halsiz bir vaziyette dışarı çıkardık der.
fakat Kalem 49 da ise dışarı çıkaracaktık der.
Yunus peygamberin dışarı atılıp atılmadığı konusu tam belirgin değildir.

Oannes aslında hiç bir zaman yaşamış biri değil tamamı ile mitolojilerde anlatılan güzel bir öyküdür.
Geçmiş çağlarda edebiyatın destansı hikayelerinden biridir.

Facebook.com