Nisan 10

Kuran’daki Dini ve Tarihi Yanlışlar | İmran Kızı Meryem


mary-and-baby-jesus

Tevrat’ta İsa ve Meryem’den bahis yoktur. Çünkü Tevrat’ın M.Ö. 600 yıllarında yani İsa’dan 600 yıl önce tamamlandığı bilinir.
Tevrat’ta bilinen Meryem sadece Musa ve Harun’un kızkardeşi olan peygamber Miryam’dır.
Yani, Musa, Harun ve Miryam kardeştirler. Babaları da İmran’dır. Tevrat’ta Amram olarak geçer.

Kur’an’ın 3. suresi Ali İmran yani İmran Ailesi suresidir ve bu surede Meryem ile İsa ele alınır.
Meryem’in babasının kim olduğu hakkında hiçbir İncil’de bir bilgi yoktur.
Meryem’in babasının İmran olduğu sadece Kur’an’da yazılıdır.

Tahrim 12. Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem‘i de Allah örnek gösterdi. 
Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

İncillerde geçmeyen bir bilginin Kur’an’da geçmesini normal saysak ve Musa-Harun’un babası İmran ile
Meryem’in babasının İmran olmasını bir tesadüf olarak görsek bile, bunun bir tesadüf değil,
büyük bir yanlış, bir bilgi karıştırması olduğu Meryem suresi 27-28 ayetlerinden anlaşılır:

Meryem 27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

Meryem 28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

28. ayet dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Meryem’in Harun’un kızkardeşi olduğu ifade edilmektedir ki;
bu ifadeden Meryem’in babasına İmran denmesinin sebebi de anlaşılmıştır.
Muhammed Tevrat’taki Meryem’le İncil’deki Meryem’i karıştırmıştır.
Başka bir deyişle Musa’yı İsa’nın dayısı zannetmektedir.
Büyük bir tarihi yanlışlık ve dini bilgi yanlışlığı söz konusudur.
Musa ile İsa arasında 1000 yıldan fazla bir tarih farkı vardır.

Peki Muhammed bu yanlışlığa nasıl düşmüştür? Bunun sebebi Tevrat’ta benzer ayetin geçmesidir.

Harun`un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. 
(Tevrat, Mısır’dan Çıkış, 15: 20)

İslamcılara göre hem Musa’nın ailesinin hem de Meryem’in ailesinin aynı isimli olması bir tesadüftür.
“Ey Harun’un kızkardeşi” hitabı ise mecazidir. Bu savunma ikna edici değildir.
Benzer yanlışlar çok sayıda olunca bunun tesadüfle, mecazlıkla ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır.

Pante

Panteidar.wordpress.com