Ocak 17

Darwinizmden Ateizme – Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi – Zafer Toprak


Darwinizmden Ateizme - Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi - Zafer Toprak

“Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmağa çalışılmakta olan insan zekâsıdır.”*… “Din fikri, insanlar cemiyet hayatına sarahaten atıldığı nispette genişlemeye başlar, vahdet mefhumuna yaklaşır ve nihayet, tabiatın kudret ve azametiyle daha ziyade anlaşılması kabil, hakikî bir mahiyet alır. Görülüyor ki insanlar cemaat halinde yaşamaya başladıktan sonra, diğer ictimaî müesseseler gibi din müessesesini de vücude getirmişlerdir. Ülûhiyyet mefhumunu bulan, bu mefhumun sırlarını keşfeden ve bugün dahi keşfetmiye devam eden, insan zekâsıdır.”**

Darwinizmden Ateizme Okumak için tıkla