Ocak 04

Etiketler

Mormon Kitabı Türkçe (Pdf)


mormon kitabi

Mormon Kitabının hikayesi eski İsrail’de Tanrının emriyle Kudüs’ten ayrılan Lehi isminde bir peygamber ve onun ailesi ile başlar. (Bu peygamberi Mormonlardan başka tanıyan ve bilen yoktur, İncil’de de geçmez adı).

Mormon kitabındaki anlatıma göre Lehi, Yahuda Kralı Tsedekiya (Zedekia) döneminde Yeruşalayim’de (Kudüs) yaşıyordu. Ancak Lehi Tanrıya dua ederken önünde bir ateş sütünü belirir ve bir kayanın üzerinde durur, Geleceğe dair gördüğü şeyler onu sarsıtarak titretir. Zira Yahudilerin bir çoğunun Babil’e tutsak olarak götürüleceğini Yeruşalayim’in yerle bir edileceğini görür. Tanrı bunun üzerine Lehi’ye Kudüs’ü terk etmesini söyler.

Mormon Kitabı Türkçe PDF Okumak İçin Tıkla

Lehi ve oğulları bir gemi inşa ederek M. Ö. yaklaşık 600 yılında Arabistan Yarımadasından Amerika Kıtasına göç ederler.

Mormon inanışına göre Yeni Dünyaya vardıktan sonra Lehi’nin ailesi çoğalır ve bu aileden iki ayrı halk oluşur. Nefiler ve Lamaniler. Tanrı Yeni Dünyada da Lehi’nin soyundan gelenler arasından peygamberler tayin eder ve bu peygamberler Tanrının sözlerini metal levhalara yazarak nesilden nesile ulaştırırlar.

Yine Mormon inanışına göre İsrail’de çarmıha gerilen ve ölen İsa Mesih göklere alınmadan önce M.S. 34 yılında Amerika yerlilerini yani Lehi’nin soyundan gelen insanları Amerika’da ziyaret eder ve onlara İncil’i öğretir. Ayrıca orada da insanları iyileştirir, körlere ışık verir, sakatları yürütür ve başka mucizeler yapar. İsa Mesih’in Amerika’ya gelişi bu insanları öyle etkiler ki bu insanlar İsa’dan sonra 200 yıl boyunca birbirleriyle barış ve huzur içinde yaşarlar.

M. S. 322 yılında Mormon isminde bir peygamber eski peygamberlerin tüm yazılarını derleyerek bir araya getirir ve altın levhalar üzerinde yazarak Amerika’daki en son yerli Hristiyanlar yok olmadan önce bunları bir yere gömer.

Allah da Joseph Smith’i 1827 yılında bu levhaların gömülü olduğu yere yönlendirir. Allah’ın yardımıyla bu levhaları ve eski dili tercüme eden Joseph Smith’in İngilizcesine çevirdiği bu yazılar da bugünkü Mormon Kitabını teşkil eder.

Mormonların anlattığı ve inandığı fantastik hikayenin kısa özeti böyle

Mormon Kitabı Türkçe PDF Okumak İçin Tıkla