Nisan 23

İslam öncesi Kabe


Karen Armstrong’un İslam’ın Kısa Tarihi isimli kitabında anlatılana göre Kâbe, Nebatalıların bir tanrısı olan Hubal’a adanmış olup içinde yılın günlerini temsil eden veya Arap Tanrılarını heykelleri olan 360 tane idolun (put) yer aldığını belirtmektedir. Yılda bir kez, Arap yarımadasının dört bir yanından gelen Hıristiyan ve de pagan kabileler birleşip burada Hac gerçekleştirirdi.

Yani bu yapı Pre İslamik dönem öncesi Hristiyanlar için de kutsaldı. Ancak Kabe Hristiyanlık ortaya çıkmadan önce de mevcuttu. Bunu Diodorus gibi Hristiyanlık öncesi dönemde yaşamış olan Yunan tarihçiler onaylamaktadır.

Eiichi Imoti’nın “The Ka’ba-i Zardušt” isimli kitabında yazdığına göre, daha önce Arabistan Yarımadasında Kabe benzeri diğer kutsal yapılar da vardı. Yani birden çok Kabe’ler.. Ancak Mekke’deki Kabe tamamıyla taştan yapılmış olan tek Kabe’ydi. Bundan başka diğer Kabeler de siyah taş yani Hacerü’l-Esved’in birer diğer renklerdeki kopyalarını barındırıyordu. Örneğin Güney Arabistanda’ki Ghaiman şehrinin Kabesinde “kırmızı taş” vardı. Mekke’nin güneyindeki Tabala kentine yakın al-Abalat Kabesinde ise “beyaz taş” vardı.

Tarihçi Grunebaum’a göre İslam öncesinde de Kabe’nin Dünyanın merkezi olduğu ve kapısının doğrudan cennete açıldığı görüşü vardı. Ona göre bu dönemde tam bir taş fetişizmi vardır ve ilginç kaya formasyonları ya da ilginç dağlar, garip görünümlü ağaç şekilleri bu zamanda kutsallık taşırdı.

Tarihçi Sarwar’a göre Muhammed’in doğumundan 400 yıl önce Hicaz Kralı Qahtan’ın bir torunu olan Amr bin Lahyo bin Harath bin Amr ul-Qais bin Thalaba bin Azd bin Khalan bin Babalyun bin Saba isimli bir kişi (Kureyş kabilesinin o dönemdeki reisi) Kabe’nin çatısına Hubal’ın bir idolunu diktirir ve bu idol (yani Hubel) o dönemde Kureyşlilerin ana Tanrılarından biridir. İdol akik taşından (kantaşı olarak da bilinir) yapılmıştı ve bir insan görünümüne sahipti ancak bir kolu kırılınca o kol altın bir kolla değiştirilmişti. Daha sonra bu idol Kabe’nin çatısından içine taşınınca bu idolun önünde 7 tane ok bulunuyordu ve bu oklar geleceğe dair kehanette bulunma (ok falları) olarak kullanılıyordu. İslam öncesi dönemde de Mekka kutsal bir yer olup Kabe’nin 32 km çevresinde her türlü şiddet kavga veya savaş yapmak yasaklanmıştı. Savaştan arındırılmış bu bölge hacılara sadece hac yapma değil aynı zamanda ticaret yapma olanağı da veriyordu.

Çeviriler İngilizce Viki’den tarafımdan yapıldı..
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba

Reklamlar