Daily Archives: 13 Kasım 2012

Kasım 13

Selefiler şimdi de piramitleri yıkmak istiyor


Mısır’daki Selefilerin lideri, “Büyük Sfenks” ve piramitlerin “put” oldukları gerekçesiyle yıkılması gerektiğini söyledi. Mısırlı güvenlik yetkilileri ise radikal İslamcı grubun tehditlerini ciddiye aldıklarını ve önlem almaya çalışacaklarını belirtti.

Kasım 13

İslam toplumlarında solun kökenleri / Metin Aktaş


“Hz. Ömer bir gecede altı yüz köle azat etti” derler Hz. Ömer’in altı yüz köleyi nasıl edindiğini neden sormazlar?

Kasım 13

Ateistler neden Allah’a inanmazlar?


Aşağıdakileri bir ateist olarak yazdım; Müslümanlar’ın diğer Müslümanlar’a yaptıklarını, örneğin Şii-Sünni / Irak-İran savaşını bildikleri için. Hristiyanlar’ın diğer Hristiyanlar’a yaptıklarını, örneğin Almanya’da Luther zamanında Katolikler’in Protestanlar’a yaptıklarını bildikleri için.

Kasım 13

Ateist olmak neden zordur?


‘Allah’ dedin mi, iş bitti. Adalet ona havale. Varoluş ona havale. İnsanların tüm sorumluluğu ona havale. Herşey ölümden sonraya havale. Temiz iş. ‘Ateizm’ dedin mi, iş başladı.

Kasım 13

Sol ateistler, sağ ateistler


Türk aydınları kavramlar konusundaki bilgi eksikliklerini zihinsel muğlaklığa çevirip, bilmedikleri konuları yokmuş gibi algılarlar. 2000’li yılların global konjonktüründe ateizmin siyasal bir tercih olduğunu pek kavrayamadılar. Sanırım, şimdi de sağ ateist olabileceğini anlayamayacaklar. Bu bir önyargı değil, deneyim.

Kasım 13

Ateizm siyasal bir tercihtir


Ateizm özünde zihinsel bir olaydır, eylemle pek ilgisi yoktur. Ancak Dünya’nın şu anki global konjonktürü, ateizmi kendiliğinden bir siyasal eylem kılıyor.

Kasım 13

Eski Ahit`in Tanrısı ve Yeni Ahit`in Tanrısı


Hristiyanlar hem Eski Ahit’in (Tevrat/Torah aslında Musa’nın yazdığı kabul edilen 5 kitaba denir, ülkemizde ise genelde “Tevrat” kelimesiyle Eski Ahid’in tamamı yani Tanak kastedilir) hem de Yeni Ahit’in (İncil) kutsallığına inanır, her ikisinin de “değiştirilmemiş Tanrı sözü” olduğunu söylerler.

Kasım 13

Kan Akıtma Yoluyla İbadetin Kur’an’daki Yeri


Kurban adayarak, kan akıtarak Tanrı’yı hoşnut kılmak, ona yaklaşmak, eski çağlardan beri süregelen bir ibadet şeklidir ki, bugün artık çağdaş uygarlığa ters düşen bir gelenek olarak görülür. Böyle olduğu içindir ki, “aydın” din adamı rolünü üstlenmiş görünen bazı mollalarımız, her konuda olduğu gibi, kurban geleneği konusunda da İslam şeriatını “şirin” gösterme yolunu ararlar ve bu […]

Kasım 13

“…Ben (Kur’an’ı Tebliğe) Karşılık Sizden… Ücret İstemiyorum…”


“ELÇİ”LİK İŞİNİN MUHAMMED’E KAZANDIRDIKLARI: “…BEN (KUR’AN’I TEBLİĞE) KARŞILIK SİZDEN… ÜCRET İSTEMİYORUM…” Kendisini “Tanrı elçisi” olarak kabul ettirmek suretiyle Muhammed, sınırsız bir iktidar ve itibara, maddi ve manevi çıkarlara sahip olma olasılığına kavuşmuştur. Her ne kadar “Peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren hiçbir maddi kazanç, hiçbir ücret peşinde koşmadığını, kişisel ve bencil duygulara kapılmadığını tekrarlamış ve kendisini, […]