Daily Archives: 28 Kasım 2012

Kasım 28

Allah Adının Arapça Olup Olmadığı Konusundaki Görüşler


I “ALLAH” (Tefsirlerden: ) “Gerçek Ma’bûd”, “En Yüce ve Mukaddes varlığın, başkasının ortak olamayacağı özel adı.” “Tanrısal niteliklerin,tümünü kendinde bulunduran, varlığı kendinden olan, Tek Gerçek varlığın, Tek Tanrı’nın adı.” Anlamı: Göklerin, yerin Ve bu ikisinin arasında bulunanların Tanrısı’dır. (Rabb). Öyleyse O’na kulluk et. Ve O’na olan ibadette kesinti yapma, O’na bir “adaş” (“semiyy”) bilir misin? […]

Kasım 28

Kuran’a göre Kur’an Evrensel Değildir


Bu yazımda Kur’an’ın içeriğinden ziyade; hem mantıksal olarak, hem de Kur’an’daki birkaç cümleyi baz alarak onun tüm insanları kapsamadığı konusu üzerinde duracağım.