Daily Archives: 20 Kasım 2012

Kasım 20

Hz. Muhammed’in Çocukları Var Mıydı?


Söz Fatma-Ali ve kızları Ümmü Gülsüm’den açılmışken, en az bunlar kadar zorluk çeken ve güya Muhammed’in çocukları sayılan diğerleri hakkında da bazı bilgiler vermek isterim. Bunlarda da bir o kadar bilinmeyenler vardır. Bu başlığa bakılınca ilk etapta basit görülebilir; ancak o kadar da değil. Nedense bu konu bile İslam tarihçileri tarafından çarpıtılmış ve gerçek dışı […]

Kasım 20

Hülya Alper: “Ataerkil Zihniyetin Kur’an Meallerine Yansıması”


PDF OKU – Hülya Alper: “Ataerkil Zihniyetin Kur’an Meallerine Yansıması”

Kasım 20

Richard Dawkins: “Tanrı Yanılgısı” (PDF Oku)


New York Times Bestseller Uluslararası Bestseller “Herkesin okuması gereken bir eser.” -The Economist

Kasım 20

Bilim ve Gelecek: “Harun Yahya Safsatası ve Evrim gerçeği” (PDF Oku)


Elinizdeki kitap bilimin safsataya yanıtıdır Küresel gericiliğin merkezi ABD’de üretilen ve ülkemizde Harun Yahya imzasıyla fosil sergileri ve Yaratılış Atlasları’nda bire bir tekrarlanan yaratılışçı iddialar dünyanın ve ülkemizin değerli bilim insanları tarafından teker teker yanıtlanıyor.

Kasım 20

Turan Dursun: “Allah” (PDF Oku)


“Ömrümün önemli bir kesitini içine alan bir “ince ve uzun yol”un ürünüdür. Parasızlıktan yayım yaşamına bir türlü sokamadığım 14 ciltlik bir ansiklopedi, dünyada ilk olan “Kur´an Ansiklopedisi´ni yazıp hazırladım.” Elinizdeki kitap bu Ansiklopedinin “Allah” maddesi. Allah adının Arapça olup olmadığı’ “Allah”a, “Tanrı” denir mi’ İslam öncesi (“el cahiliye”) Araplarında “Allah´´.

Kasım 20

Turan Dursun: “Din Bu 3” (PDF Oku)


“Bana en çok engel olan aydınlardır. O çok geri, ezer keser dedikleri, ürktükleri halkla benim aramdan çekilseler. Bilimle imanı karıştırıyorlar, ikisinin de ırzına geçiyorlar. Din olmayınca insanlar düşünebilecek, neden birileri doğarken sefalete, birileri de servete mirasçı oluyorlar. Dinin özünden gelen bir mizah var. Öyle şeyler ki, üstü örtülegelmiş.

Kasım 20

Allahcc: Derdim dinlerle değil


Twitter’da yaklaşık 110 bin kişi tarafından takip edilen “Allahcc” adlı Twitter hesabı sosyal medyada bir fenomen haline geldi. Hesabının kapatılması için kampanyalar başlatıldı, hakaretler içeren haberler yapıldı. Twitter’in fenomenlerinden Allahcc ‘Bir şeylerin normalleşmesini istiyorum’ diyor.

Kasım 20

Fransız gençler arasında dinsizlik artıyor


Fransa’da Ulusal Demografik Araştırmalar Merkezi (İNED) tarafından gerçekleştirilen son araştırma; Fransız gençler arasında ateist oranının giderek yükseldiğini ortaya çıkardı. Fransızların yüzde 35’i hiçbir dine inanmadığını belirtirken, 18-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran yüzde 64’e çıkıyor.

Kasım 20

Hz. Ali ve Eşi Hz. Fatma


a) Hz. Ali, Ebubekir’in Halifeliğini Nasıl Kabul Etti? Önce olayın özetini vereyim. Yukarıda Ebubekir’in halife seçilmesi konusunda biraz değindim; ama burada farklı bazı bilgiler sunacağım. Muhammed’in ölümünden sonra Hz. Ali onun cenazesiyle uğraşırken Ebubekir ve Ömer halifelik konusunda çalışarak Ebubekir’i halife ilan ederler. Yine yukarıda ifade edildiği gibi Ebubekir halife olunca, Hz. Fatma Ebubekir’e gidip […]

Kasım 20

Tanrı Sarayında Namaz İndirimleri


Efendi Tanrı (Rab) görüşmek üzere Muhammed’i makamına, sarayına (ARŞ) çağırmıştır. Bunun için de önce bir hazırlık yaptırtmıştır: Meleğe, onun göğsünü, şurasından ta şurasına değin yardırmış, kalbini çıkarttırmış, zemzem suyuyla yıkattırmış, iman dolu altın bir tasla bu kalbe ÎMAN doldurtmuş, sonra kalbi yerine koydurtup göğsü kapattırmıştır.

Kasım 20

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 3


Kur’an’daki “akıl ve bilim” dışılıkların önemli bir kesimini, “mucize”ler oluşturur. Kur’an’da “mucize”ye kimi yerde “âyet” denir (bkz. Kasas 36; Kamer 2). Bu, “tefsir”lerin belirttiğine göre, Kur’an’daki “âyet” sözcüğünün 6 anlamından biridir. (Bkz. Abdurahman İbnü’l-Cevzî, Nüzhetül-A’yüni’n-Nevâzır, Beyrut, 1985, s.155.)

Kasım 20

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 4


Kur’an’da “gökler ve yer…” denir. (Bkz. Bakara: 33, 107, 116, 117, 164, 255, 284; Âl-i İmrân: 29, 83, 109…) Tam: 190 yerde. “Yer”, içinde yaşadığımız gezegen, yani: “Dünya”dır. “Gökler”se: Evrenin kalan kesimi. Yani: “Gökler ve yer” denirken; evren ikiye ayrılıyor. Bir yanda “gökler”, öbür yanda da “DÜNYA”. “Dünya”da, “insanlar ve öteki canlılar” yaşar. “Cinler ve […]

Kasım 20

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 5


Fussilet Suresinin 9. ayetinin anlamı: – “De ki: Siz YER’i İKİ GÜN’de Yaratan’ı yok sayıp da O’na eşler koşuyorsunuz? O, dünyaların Efendi Tanrı’sıdır (Rabbu’l-âlemîn).” “Koskoca YER”i “iki gün içinde yaratma”ya kimin gücü yeter? “İki gün” gibi kısa bir süre içinde bu denli büyük işi kim başarabilir? Dünyanın bütün insanları gelse bunu gerçekleştiremez. Öyleyken nasıl oluyor […]

Kasım 20

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 6


Kur’an’da pek çok şey Tevrat kaynaklı (“İsrâiliyyât”). Eski Kur’an yorumcuları (“tefsirciler”), bunu bildikleri için, çoğu kez değişik biçimde Kur’an’a geçmiş olan öykülerdeki boşlukları, Tevrat’a başvurarak doldurmaya çalışmışlardır. Tevrat’ın kaynağı da “söylenceler” (efsaneler). En temel kaynaktır bu. Örneğin bir “Nuh (Sümer’deki adıyla: Utnapiştim) Tufanı”nın kaynağının “Gılgamış Destanı” olduğu artık biliniyor. O destan ki, Tevrat’tan çok önceki […]

Kasım 20

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 7


Nuh ve tufanı “Nuh”un “tufan” öyküsü de, kendisinin “ne kadar yaşadığı”na ilişkin açıklama da “akıl ve bilim dışılık” için çarpıcı örneklerdendir. Din çevreleri, “Nuh”u, “insanlığın ikinci atası” sayar. (Birincisi: Âdem.) Kur’an’ın, her konuda ve her şey üstüne, sık sık ant içen, “ant”larıyla Kur’an’ı dolduran “Tanrı”sı, 6 kez de şöyle ant içer: – “Andolsun ki, Nuh’u […]