Daily Archives: 08 Kasım 2012

Kasım 08

Dinlerde Kadın


İlginç bir şekilde, ilgili dinin kadın hakkında genel görüşü ne olursa olsun, dünyanın büyük dinlerinin hepsinin ana kaynaklarında illa ki kadın ile ilgili küçümseyici ifadeler buluyoruz. Hatta “anaerkil” öldüğü söylenen toplumların dinlerinin kutsal kaynaklarında dahi kadını küçümseyen oraya buraya serpiştirilmiş ifadelere rastlayabiliyoruz. Pek çok konuda semavi dinlerden ayrılan, hatta ateist olan (yaratıcı Tanrı kavramı olmayan) […]

Kasım 08

Görüş Değiştiren Tanrı


Bakara suresinin 106. ayetinin, Diyanet’in resmi çevirisindeki anlamı: “Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmezmisin?” Çeviride “ayetin hükmünü” deniyorsa da, aslında “hüküm” yer almıyor. Yani doğrudan “ayetin kendisinin yürürlükten kaldırılmakta olduğu”ndan sözediliyor ayette.

Kasım 08

Şeytan Ayetleri İslamın Gerçeği


“Gördünüz mü Lat’ı, Uzza’yı, Menat’ı; İşte bunlar yüce turnalardır, şefaatleri de elbette ki umulur.” Muhammed “Şeytan Ayetleri” diye ünlenen sözlerin önce Kuran’a ayet olarak sokulduğu, bu sözlerde “Lat, Uzza, Menat” adlı tanrıçalar övüldüğü için putataparların, peygamber ve inanırlarıyla birlikte secde ettikleri, bir olay olarak kaynaklarda yer alır. Konu, bilim namusu içinde ve soğuk kanlı olarak […]

Kasım 08

Rüşvetle Müslüman Olanlar


Malik İbn-Avf, Muhammed’e karşı savaşanların başkumandanıydı. 630 yılında Huneyn, bir başka adıyla Hevazin savaşında Müslümanlara yenilmişti. Mekke ile Taif arasındaki Huneyn vadisinde yapılan savaş, Arapların Hevazin ve Sakif kabileleri ile , Müslümanlar arasında olmuştu. Malik İbn Avf, Huneyn’i; terk ederek Taif’e gitmişti. Kendisi İslam düşmanı idi. Ama öneriyi ilgi çekici buldu. Çünkü öneri peygamberden geliyordu […]

Kasım 08

Ay İkiye Bölünüp Yere Düşmüş


İslam’da Şakku’l-Kamer (Ay’ın bölünmesi) Mucizesi diye ünlü “mucize”yi birlikte göreceğiz: Kamer Suresinin l. ayetine, Diyanet’in resmi çevirisinde şöyle anlam verilir: “Kıyamet saati yaklaşır, ay ayrılır.” Bu çevirideki “yaklaşır, ayrılır” ayetteki sözcüklere uymuyor. Ayette, burada, “geçmiş zaman” kipi kullanılıyor. Bu nedenle, doğrusu: “Yaklaştı, ayrıldı.”dır. “Ayrıldı”yerine de ayetteki “inyakka” sözcüğüne uygun olması için “bölündü”, ya da “parçalandı” […]

Kasım 08

Kuran’daki Çelişkilerin Gerçek Nedenleri


Akılcı bir okuyuşla Kur’an’daki çelişkili hükümlerin varlığına tanık olanların kendi kendilerine soracakları bir soru vardır: “Tanrı’nın çelişkili bir dille ya da tutarsız bir mantıkla konuşabileceğini düşünmek mümkün olmadığına göre, çelişkilerle dolu bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul etmek mümkün olur mu? Eğer çelişkili hükümleri kapsayan bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul edecek olursak, bu takdirde […]

Kasım 08

Kuran’ın Tanrısı Nerede?


Mülk suresinin 16. Ve 17. ayetlerinin, Diyanet’in resmi çevirisindeki anlamı şöyle: “Gökte olan’ın, sizi yerin dibine geçirmesinden güvende mi siniz ? O zaman, yer sarsıldıkça sarsılır. Gökte olan’ın, başınıza taş yağdırmasından güvende misiniz ? Benim uyarmamın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.” Ayetlerin başında, “men fi’Sokak-Sema” yer alıyor. Gökte olan anlamında. Bu gökte olan kim ? Kuşkusuz, […]

Kasım 08

İslamın İnanç Kaynaklarından Biri: Zerdüştlük


Bir dinler tarihçisi şunları yazar:”Persler, Keyhusrev’in fütuhatından sonra, Babilonya bölgesinden sürülen Yahudilerle karşılaşmışlar ve onların memleketlerine dönmelerine izin vermişlerdir. Bu sayede, bazı Yahudi görüşlerini, Zerdüştiliğin etkisiyle izah mümkün olmaktadır. Ki, sonradan Hıristiyan düşüncesi üzerinde etki yapmış olan bu görüşler şunlardır: “Tanrı’nın karşısına Şeytan’ı koyan ikicilik (düalizm); meleklere inanma; ölülerin ölmezliği ve sonradan dirilişleri.”371 Bilindiği gibi, […]

Kasım 08

Muhammed’ in Doktorluğu – Bölüm 2


Tükürükle Tedavi: Muhammed’in birçoklarını tükürükle tedavi ettiği anlatılır. Böyle tedavi ettikleri arasında, damadı Ali’de bulunmakta: Muhammed: Ali nerede? Sahabe: Gözleri ağrıyor. Muhammed: Bana gelsin! Bu konuşmadan sonra Ali Muhammed’e gelir. Ve Muhammed, Ali’nin gözlerine tükürür; tedavi eder. Hadiste, aynen şu anlamdaki sözler yer alır: “Peygamber Ali’nin gözlerine tükürdü ve gözler hemen orada iyileşti. Öylesine ki […]

Kasım 08

Muhammed’in Şeytanı Direğe Bağlamaktan Vazgeçmesi


A’raf suresinin 27. ayetinde, şeytandan söz edilirken: “…Sizin onları görmeyeceğiniz yerlerden,o ve topluluğundan olanlar, sizi görürler.” deniyor. Bundan şu çıkıyor açıkça: – Şeytan ve topluluğundan olanlar, insanları görürler. – İnsanlarsa ne şeytanı, ne de onun topluluğundan olanları görebilirler.

Kasım 08

İslama Göre Türkler İsteseler de Müslüman Olamazlar


“Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır.” Muhammed (Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/62-65, hadis no:2912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu’l-Melahim/9 Babun fi Kıtali’t Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu’l-Cihad/ Babu Gazveti’t-Türk)

Kasım 08

İslam ve Şiddet


Olay öğrenilir. Medine’ye, Peygamber’e haber verilir. Peygamber öfkelenmiştir. Adamların yakalanmaları için buyru verir. Hepsini yakalattırır. Suçluları, Hz. Muhammed’in huzuruna getirirler. Peygamber’in kararı kesindir: “Elleri, ayakları çapraz olarak kesilsin. Gözleri oyulup çıkarılsın..”

Kasım 08

Çamurdan Yaratılış


“And olsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra da onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik, derken o kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Ve sonra onu başka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne […]

Kasım 08

Kuran’ın Orijinalleri Yakıldığı İçin Şimdi Yok


Kuran’ın ilk orijinali: Küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazılıydı. Yakıldı. Kuran’ın ikinci orijinali: Ebubekir döneminde yapılan derleme. Yakıldı. Kuran’ın üçüncü orijinali: Osman döneminde oluşturulan “azmalar”. Bunlar da dünyanın hiç bir tarafında yok.