Daily Archives: 19 Kasım 2012

Kasım 19

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 8


İnandırmak için “mucize”ler – Kur’an’ın “Tanrı”sı, insanları, dediklerine inandırmaya çok istekli. İnsanlar inanmadıkları zaman çok öfkeleniyor; bu dünyaya tüyler ürpertici felâketler gönderdiğini, göndereceğini bildiriyor; daha büyük ceza ve işkencelerin de “âhiret”te, “cehennem”de, buranın ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu içinde verileceğini duyuruyor. Kiminde inandırmak için türlü “ant”lara başvuruyor, kimindeyse “mucize”lerle “peygamber”lerini desteklediğini “haber” veriyor. Bütün bunlar inandırmak için… […]

Kasım 19

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 9


Bir “üfürük”, bir “can” oluyor – Çamurdan bir biçim, yani bir canlının biçimi, benzeri yapılıyor. Sonra ona “ruh üfürülüyor” ve o, “canlanıveriyor”. Bu türden şey olur mu? Kur’an’a göre: “Evet!”

Kasım 19

Kuran’daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 10


İslam’da “Şakku’l-Kamer (Ay’ın bölünmesi) Mucizesi” olarak bilinen ünlü “mucize”yi birlikte göreceğiz: Kamer Suresinin 1. ayetine, Diyanet’in resmi çevirisinde şöyle anlam verilir: – “Kıyamet saati yaklaşır, ay ayrılır.”

Kasım 19

Tanrı Diğer Milletleri İsrailoğullarına Yemlik Olarak Kullanıyor


  Bölüm XII – “Ahd-i al-atık”e göre Tanrı diğer milletleri, sırf İsrail oğullarını denemek ve bu arada onlara savaşmayı öğretmek için yemlik olarak kullanır

Kasım 19

“Barış”, “Kardeşlik”, “Karşılıklı Yardım” ve “Sevgi” Sadece Yahudiler İçin


“Ahd-i al-atık”de (Tevrat’ta) konuştuğu söylenen Tanrı, “Barış”, “Kardeşlik”, “Karşılıklı Yardım”, “Sevgi” vs… gibi şeyleri sadece kendi kavmi olarak benimsediği Yahudiler arasında oluşsun diye ister; Yabancılarla İlgilenmez. İsrailoğulları Kendisine Karşı Asi Olsalar da Onlarsız Yapamaz

Kasım 19

Îslam Öncesi Dönemde “Kız Çocuklarının Diri Diri Gömüldüğü” Yalanı


Tekvîr Suresinin 8. ve 9. ayetlerinde bir değinme. Bu ayetleri, Hamdi Yazır, biraz duygusal olarak, dilimize şöyle çevirir: – “Ve o diri gömülen, hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakit.” (Bkz. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 1962, 8/5593.) Diyanet’in resmi çevirisinde de ayetlerin anlamı şöyle: – “Kız çocuğun, hangi suçtan öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman.”

Kasım 19

Halife Ömer


a) Halife Ömer Neden Katledildi? Halife Ömer’in cinayet nedeni çok ilginç ve maalesef Müslümanlar bunu bilmiyor. Onların kafasında hep “adaletin kılıcı, merhametli bir Ömer” olarak yer edinmiş. 1986’dan sonra ben Diyarbakır merkezdeydim, ta 92’ye kadar. Bir ara müftülük, halife Ömer’in katli ile ilgili bir piyes tertiplemişti, ben de izlemeye gittim. O piyesin etkisiyle izleyicilerde büyük […]