Mayıs 29

Dindar olmayanlar dindarlara göre daha merhametli


Yapılan üç ayrı deney sonucunda, dindar olmayan kişilerin dindarlara oranla daha merhametli olduğu sonucuna varılmış.UC Berkeley tarafından duyurulan bir araştırma sonucu ses getirdi: “Dini inancı az olanlar, ateist ya da agnostikler, tanımadıkları kimselere yardım etme konusunda dindar kişilere kıyasla daha istekliler.”

Sosyal bilimciler, 2004’ten itibaren 1300’den fazla Amerikalı yetişkin ile görüşmüş. Ulusal anket verileri analiz edilmiş. Yapılan üç ayrı deney sonucunda, dindar olmayan kişilerin dindarlara oranla daha merhametli olduğu sonucuna varılmış. Öyle ki, cömertlik ve yardımseverlik gibi özelliklerin de, dindar olmayan kişilerde daha yaygın görüldüğü belirtiliyor.

UC Berkeley’den sosyal psikolog Robb Willer’in bu konuda yaptığı açıklama şöyle: “Genel olarak, dinsiz veya dini inancı az insanların tanımadıkları insanlar ile duygusal bir bağ veya empati kurdukları, koyu dindar kimselerin ise öğretiler, ortak kimlik ya da itibar kaygısı ile harekete geçtikleri gözlemlendi.”

Kaynak

Highly religious people are less motivated by compassion than are non-believers
Compassion Predicts Generosity More Among Less Religious Individuals

Agnostik.org

Reklamlar