Mayıs 26

Norveç resmi dinden vazgeçti


NORVEÇ’te dün parlamentodaki oylamayla kilise ve devleti birbirinden ayıran tasarı kabul edildi. Böylece Norveç, resmi dinden vazgeçmiş oldu.

Pazartesi günkü oylamadan sonra dün yapılan oylamada anayasa değişikliği kabul edildi. Değişiklik 15 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, artık anayasada resmi dinin “Luther Protestanlığı” olduğuna dair bir ifade yer almayacak. Devlet tüm dinlere eşit mesafede olacak, Protestanlar da diğer dinler ve inanç kökenli kuruluşlar gibi devletten yardım alabilecek. Ancak Hıristiyanlığın ve insani mirasın, anayasada etkisinin süreceği belirtildi. 4.7 milyon nüfuslu ülkede, bakanların yarısının kiliselere kayıtlı olması şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeyle bu zorunluluk kalktı, artık kilise işlerinden sorumlu bakan için bile bu şart aranmayacak.