Category Archives: ISLAM

Nisan 24

Zındık muhtesipleri ve Mihna mahkemeleri


Fazıl Say’a ‘halkın bir bölümünün dini değerlerini aşağılamak’ suçundan verilen 10 ay hapis cezası, İslam tarihi boyunca ‘zındıklık’ suçlamasıyla hayatı karartılanların izini sürmeye yöneltti beni. Yer sorunu yüzünden Abbasiler dönemi (750-1258) ile sınırladım yazımı. Aynı nedenle, Ebu Müslim, Sindbad, Türki, Ravendiyye, Üstad-ı Sis, Mukanna, Babek, Mazyar, Afşin hareketleri gibi kitlesel olanları dışarıda bıraktım. 

Nisan 14

Dört halife döneminden bugüne ‘İslam kardeşliği’


Birbiri peşi sıra gelen toprak kayıplarını İslam’ın toparlayıcı ve yenileyici gücü ile önlemek, hatta sınırları eski haline çevirmek düşüncesi II. Abdülhamit’in iç ve dış politikalarının temel motifiydi.  Son aylarda Başbakan Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın ağzından, farklı bağlamlarda da olsa ‘İslamiyetin birleştirici gücü’ hakkında yorumlar duyduk. Epeydir, Asr-ı Saadet, Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Barışı gibi İslami kavramlara […]

Mart 05

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?


İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârin savurduğu kul gibidir Ahırette o işlerin hiçbir faydası olmaz [İbrahim 18] Kâfırlerin cami yapmaları ve diğer bütün [iyi] işleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar [Tevbe 17] Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz [Furkan 23]

Şubat 12

Ve tanrı ılımlı müslümanı yarattı


Bu konuyu anlamak için Evangelizmi” (Evanjelizm) anlamak gerek. Çok ama çok kısaca Evangelizm’den bir kaç satır bahisle başlayayım. Evangelist, eski Yunanca’da Evangel, Evangelion: İyi Haber, Sevindirici/ Kurtarıcı anlamına gelir. Evangelic, Evangelical, Evangelist ise; İncile ait, İncilsel, İncile bağlı, İncilci anlamları kapsar.

Ocak 29

Yeni Kutsal Kitap – DEMEYESİNİZ DİYE


Enam 156 – “Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik.”Demeyesiniz Enam 157 – Yahut “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye (Kur’an’ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, […]

Ocak 23

Allah Sesleri Altında Ölmek


Özellikle Ortadoğu’da, İslam’ın egemen olduğu toplumlardaki savaş ve çatışmalarda bir cümleyi çok fazla işitiyoruz: Allah-u Akbar. Bunu da sadece “mücahitlerden” duymuyoruz, sadece mücahitlerden duymuş olsaydık, aşırılığa kaçan fikir akımları ile din birlikteliğini psikolojik ve sosyolojik bağlamda çözümler, noktayı koyardık. Ancak durum ne yazık ki böyle değil. Bir eli ile silaha sarılanlar, diğer eli ile de Allah’a sarılıyorlar. […]

Ocak 03

Muhammed Peygamber Muta Nikahına Neden İzin Verdi? Muta Nikahını Gerçekten Kaldıran Muhammed Peygamber miydi?


Muhammed’in kendisi Muta nikahına izin vermiştir. Bunun sebebi de savaştı, yani savaşa giden Müslümanları savaşta tutabilmekti.. Bu yüzden muta nikahına izin vermiştir. Hadisçiler daha sonra peygamberin Muta nikahını kaldırıldığını söylerler. Oysaki bu doğru değildir, kaldıran Muhammed değil Ömer idi.

Ocak 02

Kur’an, Sünnet (Hadis)’le Nesh Olunur Mu?


Alimler Kur’an’ın Kur’an’la sünnetin sünnette ve mütevatir bir haberin yalnız mütevatir bir haberle neshedilebileceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Diğer taraftan Kuran’ın sünnet (hadis) ile, mütevatir bir haberin ahâ-di bir haberle neshedilmesi konusunda alimler, ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafi (r.a.)’ye göre âyeti, yalnız âyet nesheder. Âyetin hadiste neshedilmesi (caiz) değildir. Alimlerin cumhuruna göre bir âyet diğer bir âyetle neshedildiği gibi sahih bir […]

Ocak 02

Geçici Evlilik – Mut’a Nikahı


Pek çok kadınla birlikte olduğunu söylerken konunun hassasiyetinden dolayı adının açıklanmasını istemeyen üniversite mezunu 35 yaşındaki adam, “Bu işin yolu bir gülden ya da bir Porsche’dan geçer” diyor “kimisiyle on beş gün, kimisiyle birkaç ay. 

Aralık 30

İslam’da resim yasağı 750 yılında başladı


Köksal Çiftçi, Tektanrılı Dinlerde Resim ve Heykel Sorunu kitabında, üç ayrı semavi dinin peygamberlerinin ‘sanatla barışık’ olduğunu, yasakların sonradan geldiğini iddia ediyor..

Aralık 26

Bilinmemesi için peygamberin eşi, akrabaları ve sahabelerin türbeleri kazmalarla dümdüz edilmiştir


Dualarda ve dini sohbetlerde ‘sahabe’den yani Hazreti Muhammed’i bizzat görmüş ve onun yanında bulunmuş olanlardan sıkça bahsederiz. Bu kişilerin ölümlerinden sonra nereye ve nasıl defnedildiklerini, türbelerinin bugün bilinip bilinmediğini bilmem, hiç merak ettiniz mi?

Aralık 24

Ayşe Hür: Türkler nasıl Müslüman oldu?


Başbakan’ın partisinin 10. yılının kutlandığı bir iftar sofrasında “Şu mübarek Ramazan ayında, maalesef yavrularımız şehit ediliyor ve yavrularımızı şehit eden bu bölücü terör örgütüne karşı, bizler şu anda bu mübarek ay vesilesiyle sabırla devam ediyoruz. Ama unutmayın, bizim medeniyetimizin geçmişinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurşun atmaz, kan dökmezdi” demesinin üzerinden çok geçmedi, Ramazan’da […]

Aralık 20

Çömlekçi Çarkı ya da Feleğin (göklerin) Çarkına Çomak Sokmak!


Çömlekçi tezgâhı insanoğlunun bulduğu en eski çalışma gereçlerinden biridir. Çömlekçi tezgâhının gelişim süreci 7000 yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde izlenmektedir. MÖ. 3500 yılına ait olduğu saptanan Mezopotamya’daki Uruk’ta ilk çömlekçi çarkına, dolayısıyla çarklı çömlekçiliğe rastlanmıştır. Daha sonra arkeolojik kazıların yardımıyla görülmüştür çarklı çömlekçiliğin Mezopotamya’dan tüm Mezopotamya’ya, batı Hindistan’a, Suriye’ye, Mısır’a ve Onasya’ya yayıldığı […]

Aralık 04

İslamın bir hukuku var mı?


“Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur…”(Hadid/20)