Ekim 12

Etiketler

Video: Gey Geni – Eş cinsellik Genetik mi?


Türkçe alt yazı için ayarları açın.

Büyük bir ihtimalle Homoseksüellik genetik olup multigenetik olarak kalıtımsaldır. Şöyle ki seks hormonları protein değil, kolesterol türevi yapıdadır. Yani oluşumları tek bir genden değil, kolesterolü seks hormonlarına dönüştüren bir çok enzimi kodlayan bir çok genden yönetilir. Hepsinin kontrol mekanizması başkadır.

Videoda ise kullanılan yöntem Hugo çalışmasıyla ve ‘gay’ kardeşlerde yürütülen kromozomlar üzerinde denk kalıtımla kuşaklara aktarılan bölgeler üzerinedir. Yani çözünürlüğü yüksek değildir. Ama X ve 8. Kromozomlarda bazı bölgeler tespit edilebilmiştir.

Buna ek olarak: Doğulu toplumlarda Homoseksüelliğe daha sık rastlanmasının olası bir sebebi, homoseksüel bireylerin toplum baskısı nedeni ile heteroseksüel evlilikler yapıp genlerini bir sonraki kuşağa zorla aktarmasıdır.