Ekim 12

Ama “ateizm psikolojiktir” diyorlar!?


Değerli arkadaşlarım,

Kur’an ve İslamiyet?

Bin yıl yaşamış 30 metre boyunda ilk insan Adem,
Ensest evlilikler,
Nuh’un tufan masalı,
Cumartesi yasağına riayet etmeyen Yahudilerin maymun ya da sıçan şekline dönüştürülmüş olmaları,
Üzeyr’in eşeğiyle birlikte yüz yıl ölü kılınıp, yeniden canlandırılması,
Cinlerin Müslüman oluşları,
Semud kavmine gönderilen Salih’in duası üzerine kaya parçasının içinden dişi deve çıkması,
Tanrı’nın Müslüman yapmak istediği Ümeyye’nin şeytanlar tarafından Müslümanlıktan uzak kılınması,
Mağaraya sığınmış gençlerin ve köpeklerinin 309 yıl boyunca uykuda kalmaları,
Süleyman’ın karınca diliyle karıncalara, kuş diliyle kuşlara hitap etmesi,
Kesilen ineğin bir parçasıyla vurulan ölünün dirilmesi,
Gemiden denize atılan Yunus’un bir balık tarafından yutulduktan sonra, günlerce balığın karnında yaşayıp Tanrı’ya dualar etmesine ve sonra Tanrı tarafından kurtarılması,
Tanrı’nın şeytan aracılığıyla Eyüb’ü denemesi ve Hile-i Seriye yolunu seçmesi,
Süleyman’ın mührünü ele geçiren şeytanın marifetleri,
Tanrı’nın günde elli vakit namaz kılınmasını emredip, sonra bu emrini Musa’nın, Muhammed aracılığı ile yaptığı tavsiyeye uyarak günde beş vakit namaz şeklinde indirmesi,
Evreni 6 günde yaratması,
Meryem’in cinsel organına üfleyip hamile bırakması için melek göndermesi,
İnsanın halası olan hurma ağacı,
Uçan atlar,
Uçan döşekler,
Ejderhalar,
Şeytanlar,
Zebaniler,
Cinler,
Melekler,
Devler,
Cennette yaşayan ve müminleri bekleyen çocuk yaştaki huri ve gılmanlar,
Küçük yaşta ölmüş Hristiyan çocukların müminlere hizmet ettiği cennet,
Cennette parlak elbiseler giyip, altınlar mücevherler takarak dolaşan müminler,
Ayın ikiye bölünüp birleşmesi,
Ol deyince her şeyi yaratan Allah’ın, Evreni 6 günde yaratması,
Evrenden önce dünyanın yaratılması,
950 sene yaşayan Nuh,
Dağların havada uçması,
Gökyüzünden inen yemekler,
Dünyanın düz olması,
Güneşin çamura batması,
Bir gemiye doluşan milyonlarca hayvan,
Kölelik,
Yakın akraba evliliği,
Küçük çocuklarla evlilik,
Kadınları insan yerine koymayan ayetler,
Recm,
Kırbaç,
Kısas,
Kafa kesme,
El kesme

Allah?

Tuzak kuran, kıskanan, kin duyan, zebanileri yardıma çağıran, suçlayan, kibirlenen, böbürlenen, hile yapan, hakaret eden,tehdit eden, hayvan diyen, eşşek diyen, aşağılık maymun diyen, sapık diyen, insanları aşağılayan, pislik diyen, domuza benzeten, yalancılıkla suçlayan, öldürme emri veren, Muhammed’e bakire ve dul kadınlar vaad eden, odun diyen, işkence ile tehdit eden, kaynar sular ile tehdit eden, yakmakla tehdit eden, varlık…

Müslüman?

Bunlara inanan, iman eden insan..

Ama “ateizm psikolojiktir” diyorlar!?

Sevgi ve saygılarımla

“Lombelico del Mondo’dan “Virtual Reality” öyküler…
Holos, Holy, Hologram, biri bütünse, biri kutsalsa, biri de gerçekliğin kaydı ise Cosmo kayıt mıdır gerçeklik midir?
Is It Real Or Not?”

Onur Romano