Daily Archives: 26 Mart 2015

Mart 26

Kuran Tahrif edilmedi mi gerçekten ? -2-


Kuranı peygamber döneminde ezbere bilenler.. Birinci hadis: Amr Ibnu’l- Ass anlatiyor: Peygamberin “Kuran’i dört kisiden alin, Abdullah Ibn Mes’ud’dan, Salim’den, Muaz’dan ve Übeyy Ibn Ka’b’den” dedigini isittim. (Buhari, Fadailu’l-Kuran 8.) Ikinci hadis: Enes anlatiyor: “Peygamber öldügünde, dört kisiden baska Kuran’i tümüyle ezberlemis olan yoktu. Ebu’d-Derda, Muaz Ibn Cebel, Zeyd Ibn Sabit ve Ebu Zeyd.” (Buhari.) […]