Temmuz 14

Kuran’da Bilimsel Hatalar


KURAN – BİLİM

1. Sperm bel ile kaburga kemikleri arasından atılır.- Sperm testislerde
oluşur.

2. Birbiriyle karışmayan denizler vardır. – Deniz suları daima karışır.

3. Dağlar sabittir. – Dağlar sabit olmayıp değişkendir.

4. Gök 7 katlıdır. – Atmosfer 7 katmanlı değildir.

5. Her canlı çift -erkekli, dişili- yaratılmıştır. – Bölünerek çoğalan bakteriler
cinsiyetsizdir.

6. Güneş her akşam kara bir balçığa batar. – Gece ve gündüz dünyanın
dönmesiyle oluşur.

7. Dünya 4 günde, gök 2 günde yaratılmıştır. – Dünya 4,5 milyar,
evren de 13,5 milyar yaşındadır

8. Yıldızlar şeytan için atış tanesidir. – Yıldızlar güneşimiz gibi birer
gökcismidir.

9. Gök yere düşmemesi için tutulur. – Atmosfer ile uzay “ayrı”dır ve
tutulmaya ihtiyaçları yoktur.

10. Cinler ateşten yaratılmıştır. – Ateş bir madde değil, kimyasal

bir tepkimedir.

11. Kalp, düşünme ve idrak için kullanılır. – Kalp sadece kan pompalar.