Haziran 18

Ateistler ve dinsizler için ayrı mezarlık talep ettiler!


KURULUŞUNDAN itibaren üyelerinin ölüm tehditleri aldığı Ateizm Derneği, Avrupa Birliği’nin 28 temsilcisi, AB Türkiye delegasyonu ile Diyanet İşleri Başkanlığı, patrikhane ve hahambaşına “Türkiye’de İnanç Özgürlüğü” başlığıyla, içerisinde çözüm önerilerinin de yer aldığı bir rapor sundu. Raporda yer alan öneriler arasında bireylerin öldükten sonra bedenleriyle ne yapılacağına kendilerin karar vermesi, isteyenin bedenini yaktırabilmesi ve ateistler ve dinsizler için mezarlık alanı talep edildi. Ayrıca nüfus cüzdanlarındaki din hanesinin de çocuklar reşit olana kadar boş bırakılması önerildi.

Önümüzdeki günlerde Meclis’teki dört ayrı partiye de sunulacak olan rapor, geçtiğimiz günlerde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi’nin çağrısıyla toplanan Türkiye’deki dini cemaatlerin temsilcilerine de sunulmuştu. Ateizm Derneği yakın zamanda, Avrupa Birliği’nin resmi istatistik Kurumu Eurostat’ın fonuyla Türkiye’deki ateist, dinsiz ve Müslüman olmayan azınlığın oranına dair araştırma yapacak. Söz konusu anket 7 bölgede, 30 ilde yaşayan 18 yaş üzeri 5 bin kişi ile yapılacak. Raporda, “Bu anket çalışması sayesinde, Müslüman olmayan nüfusun oranını belirlemenin yanı sıra deist ve ateist oranını da ülke tarihinde ilk defa somut olarak araştırmak ve belgelemeyi hedefliyoruz” denildi.

Raporda öne çıkan taleplerden bazıları şöyle;

YAKILMAK İÇİN KREMATORYUMLAR AÇILSIN

– Belediyeler sadece azınlık dinlerin mensuplarına değil, dinsizlere ve ateistlere de mezarlık alanı tahsis etmelidir.
– Dinsiz ve ateist (non-teist) bireylerin ölümlerinden sonra bedenleriyle ne yapılacağı konusunda öncelikle kendi vasiyetleri esas alınmalıdır.
– Sadece dinsiz ve ateistler için değil, toplumun her kesimi için organ ve kadavra bağışını teşvik edici kampanyalar düzenlenmelidir.
– Türkiye’nin hemen her bölgesinde aktif krematoryumlar açılmalı, öldükten sonra yakılmak isteyen bireylerin vasiyetleri kendi istekleri doğrultusunda yerine getirilmelidir.
– Küllerinin mezarlıkta muhafaza edilmesini ya da ailelerine teslim edilmesini isteyen bireylerin taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.
– Mezarlık tahsisi işi, din ve inanç özgürlüğü kapsamında, devletin tarafsızlık ve çoğulculuğu gözetme sorumluluğunu esasına göre yapılmalı
– Kişilerin doğuştan x bir dine mensup olduğunu varsayan anlayış değişmeli, nüfus cüzdanlarındaki din hanesi, çocuklar reşit olana kadar boş bırakılmalı.
– 18 yaşını doldurmuş her yurttaş, istediğinde ya da gerek gördüğünde bireysel başvurusunu yaparak din hanesine istediği dini / mezhebi ya da inancı yazdırabilmeli.

Haber Türk