Nisan 20

Devlet onayı ile Ateizm Derneği


Türkiye’nin ilk ateizm derneği kuruldu. Derneğin Başkanı Tolga İnci, “Cesaretimiz var ama derneği Fatih’te açmak gibi bir ucuz kahramanlığa gerek yok” dedi.

Türkiye’de ilk resmi Ateizm Derneği önceki gün İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü’nden çıkan onayla kuruldu. 11 kurucu üyenin bulunan derneği, Kadıköy’de bir iş hanındaki dernek ofisinde buluştuğumuz Ateizm Derneği Geçici Başkanı Tolga İnci ve kurucu üye Selin Özkohen, VATAN’a 
anlattı: “Ateistlerin yüzde 56’sı Allah’a inanıyor diyen anket ve Fazıl Say ile Sevan Nişanyan’ın uğradığı haksızlıklardan sonra harekete geçtik. Derneği bütün finans ihtiyacını yaptığımız altın gününden karşılayarak kurduk. İl Dernekler Müdürlüğü çok yardımcı oldu. 16 Nisan’daki başvurumuzun ardından tüzüğümüzdeki yanlışları aynı gün bildirdiler ve düzelttik.” 


Çok arayan var

“Ateistler ve dinsizler artık yalnız değil. Dünden beri çok arayan var. Hedefimiz ateist olduğu için haksızlığa uğrayan, işten atılan, yurda alınmayan insanlara yardımcı olmak. Barolardan destek bekliyoruz. 4 avukat arkadaş gönüllü danışmanlık yapıyor ama yeterli değil. Çünkü hemen ‘bize dini değerleri alenen aşağılamaktan dava açıldı ama biz kimseyi aşağılamadık’ diyen talepler yağmaya başladı. Ateizme siyaseti karıştırmadan, ideolojik değil bilimsel yaklaşıyoruz. Kapımız bütün inançsızlar ve tanrıya inanan deistlere açık.” 

“Ucuz kahramanlık”

“Derneği kurarken bizi taşlarlar ya da yakarlar diye çekinenler oldu. Ofisi daha özgür olduğunu düşündüğümüz Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de aradık. Cesaretimiz var ama derneği Fatih’te kurmak gibi bir ucuz kahramanlığa gerek yok. Şu ana kadar gelen tepkilerin tamamı olumlu. ‘Çocuklarımızı dinsiz mi yapacaksınız kafirler’ diyenlere amaçlarımızı anlattık.Kimsenin inancı bizi ilgilendirmez. Bizim karşı çıktığımız dinden çok dini baskı. Bu yüzden dindarların bize karşı cihada çıkacağı bir durum yok.”

Derneğin amaçları

– Ateist ve dinsiz kişilerin bir araya gelip dayanışma kurmasını sağlamak, 

– Ateizm fikrinin tanıtılmasını, toplumda doğru bilinmesini sağlamak, 

– Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,

– Dinin, felsefi ya da ideolojik görüşlerin, ateistlere ve/veya dinsizlere bir baskı aracı olarak kullanılmasıyla kurumsal olarak mücadele etmek, 

– Türkiye ateistlerinin ve dinsizlerinin kendi görüşlerini yasal zeminde özgürce ifade edebilmesini teşvik etmek, amacı ile kurulmuştur.

 

Vatan

Reklamlar