Mart 05

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?


heaven-and-hell

İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârin savurduğu kul gibidir Ahırette o işlerin hiçbir
faydası olmaz [İbrahim 18]

Kâfırlerin cami yapmaları ve diğer bütün [iyi] işleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar [Tevbe 17]

Kıyamette onların yaptıkları her işi toz duman ederiz [Furkan 23]

Kıyamette en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir [Kehf 103–104]

Ahirette onlara ateşten başkası yoktur, yaptıkları işler boşa gitmiştir [Hud 16]

Kâfır olarak ölenlerin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette de boşa gider, Cehennemde devamlı kalırlar [Bekara 217]

Allah sirki [küfrü, bozuk imanı] asla affetmez Diğer bütün günahları ise, istediği kimselerden affeder [Nisa 48]

Peki KAFİR nedir?

Zumer Süresi 38.Ayet: Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette “Allah’tır” derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O’na güvenip dayanırlar.

Yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi sadece tanrısız dinsiz insanlara kafir denmez, dini ve tanrısı-tanrıları olan bütün insanlar İslami , Muhammedi ve Muhammedin tanrısı Allahı kabul etmiyorsa ona kafir denir.

O zaman neden Müslümanlar “İslam barış ve hoşgörü dinidir ve ardından “senin dinin sana , benim dinim bana” der. Bu yüzsüzlükten mi yoksa Kurani ve İslami bilememkten mi kaynaklanıyor????

Kutsal Yaratık

Ateist Forum