Daily Archives: 24 Ocak 2013

Ocak 24

Budizm nasıl bir inançtır, tek tanrılı dinlerden farkları nelerdir?


Dünyanın en büyük Katolik nüfusunu barındıran bir ülke olan Brezilya’da ve genel olarak Güney Amerika’da Budizm her geçen gün gelişiyor. Ve Budist olanların sayısı artıyor, yeni Budist tapınakları açılıyor. Bunun nedenleri arasında, kıtada yaşayan Japon gőçmenlerin rolü olduǧu kadar, insanların tek tanrılı dinler ve onların katı kuralları dışında mistik ve içsel  arayışlara girmesi gerçeǧi de […]

Ocak 24

Neden Ateizm dinlerin yerine geçecek: Yeni kanıt


Din yanılsaması, mutsuz deneyimlere rağmen insanların iyi hissetmesine yardımcı olur. Nigel Barber, Ph.D. tarafından 14 Temmuz 2011’de The Human Beast‘de (İnsan Canavarı) yayınlandı. Ateist’ler özellikle Avrupa sosyal demokrasileri olmak üzere yoğun olarak ekonomik olarak kalkınmış ülkelerde yaşamaktadır. Gelişmemiş ülkelerde Ateist sayısı yok denecek kadar azdır. Ateizm bilhassa modern bir olgudur. Neden modern koşullar Ateizm üretir? Ağustosta yayınlanan yeni bir çalışmada […]