Ocak 02

Ateizm ve Avrupa İnanç Oranları


Ateizm ve Avrupa İnanç Oranları

Ateizm tanrının ya da tanrıların var olduğuna inanmayanların görüşüdür. Bu görüşe sahip kişiye ateist denir. Dinlerin var oluşuyla beraber ortaya çıkmıştır. Ateistler tanrıya inanmamakla birlikte inançlara ya da cin, melek ve şeytan gibi ruhani varlıklara da inanmazlar. Evrenin fizik kanunları doğrultusunda tesadüfen meydana geldiğine inanırlar. Fakat ateistler arasında tam bir görüş ortaklığı yoktur. Tek ortak yan tanrıyı reddetmeleridir. 

Ateistler tanrıyı inkar eden kişiler değildir. İnkar var olan bir şeyi yok saymaktır. Ama ateistlere göre zaten tanrı var olmadığı için, onu inkar etmekte anlamsız olur.

Ateistler tüm doğaüstü olaylara septik yani kuşkuyla yaklaşırlar. Bunun nedeni doğaüstü olaylara ya da varlıklara dair yeterli bir kanıt bulunmamasındandır.
…………..

2005 yılında yapılan Avrupa’daki inanç oranlarına göre,

Romanya, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, İrlanda, Polonya ve Slovakya halkının %10-20 civarı tanrıya inanmıyor.

Almanya, Belçika, İsviçre, Finlandiya, Avusturya, Litvanya, Bulgaristan ve İspanya halkının yaklaşık yarısı kadarı Tanrının varlığına inanmıyor.

Sırbistan, Fransa, Hollanda, Letonya, Norveç, İngiltere ve İzlanda halkının yaklaşık %70 kadar büyük bir bölümü tanrıyı reddediyor.

Çek Cumhuriyeti, Estonya ve İsveç halkının %80-90 civarı (yani neredeyse hiç biri artık) tanrıya inanmıyor. Özellikle Avrupa’da ateistlerin en fazla bulunduğu ülke Çek Cumhuriyeti.

İlginç bir analiz ama şaşırılmaması gereken bir analiz aynı zamanda..

Doğuş Gürle

Yazarport