Ocak 02

Etiketler

Agnostisizm (Bilinemezcilik)


Agnostisizm (Bilinemezcilik)

Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören felsefe akımdır. Bu akımı benimseyenlere agnostik denir.

Agnostisizm’in “bilinemezcilik” olarak tanımlanması, dinlerin oluşturduğu Tanrı anlayışının bilinemezliği değildir. Akım, insan zekasının bilme gücünün sınırlı olduğunu ve bu gibi konuları kavrayamayacağını söyler. 

Agnostisizm’in temelini ortaya atan Thomas Henry Huxley, insanların ölüm, sonrası ve tanrının varlığı gibi konularda akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini söylemiştir. Çünkü bu gibi konulara girilince yanlışlanabilen yada doğrulanabilen, somut veya soyut bir bilgi, bir kanıt olmadığı belirlenmiştir.

Agnostisizm tanrıyı doğrudan reddetmez, onu bilmenin mümkün olmayacağını söyler. Yani inanç konusunda tarafsızdır. Agnostiklere göre Tanrı’nın varlığı konusu insan aklının ötesinde bir konudur. Bu yüzden tartışılması veya karar verilmesi imkansızdır.

Diğer tüm akımların desteklediği belli bir tarafı vardır. Fakat Agnostisizm kendini Teizm’den de (tanrı vardır) ve Ateizm’den de (tanrı yoktur) ayrı tutar. Hiçbir inanç tarafında değildir. Bir nevi inancın tarafsızlığıdır. Tasavvufta da fazlasıyla işlenen bir konudur.

Doğuş Gürle

Yazarport