Daily Archives: 02 Ocak 2013

Ocak 02

Agnostisizm (Bilinemezcilik)


Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören felsefe akımdır. Bu akımı benimseyenlere agnostik denir. Agnostisizm’in “bilinemezcilik” olarak tanımlanması, dinlerin oluşturduğu Tanrı anlayışının bilinemezliği değildir. Akım, insan zekasının bilme gücünün sınırlı olduğunu ve bu gibi konuları kavrayamayacağını söyler. 

Ocak 02

Pastafaryanizm (parodi dincilik)


Sonunun -izmle bittiğine bakmayın, Pastafaryanizm diğer felsefi akımlarla pek ilgisi bulunmayan parodi bir dindir. Parodi, başta din, mezhep veya başka konularla ilgili, onlarla kabaca dalga geçmek anlamına gelir. Pastafaryanizm “Akıllı Tasarım” iddialarına karşı fizikçi Bobby Henderson tarafından 2005 yılında kurulmuştur. Dünyada ki bütün dinlerle alay eden parodi bir dindir. Bu dinin inananlarına pastafaryan denir. Yakın […]

Ocak 02

Deizm (Tanrıcılık)


Deizm, tanrının evreni yarattığını fakat yarattıktan sonra hiçbir müdahalede bulunmadığını savunan felsefik bir akımdır. Deizm’i benimseyenlere deist denir. Deizm bir din türü değildir fakat akımın içinde bir inanç mevcuttur. Bu inanç kişinin mantık çerçevesi içinde gerçekleşir. Yani doğru inancın, yaşanılan doğal dünyanın içinde olduğu savunulur. Buradan yola çıkarak deizm akımı kehanet ya da mucizeleri, dinleri […]

Ocak 02

Ateizm ve Avrupa İnanç Oranları


Ateizm tanrının ya da tanrıların var olduğuna inanmayanların görüşüdür. Bu görüşe sahip kişiye ateist denir. Dinlerin var oluşuyla beraber ortaya çıkmıştır. Ateistler tanrıya inanmamakla birlikte inançlara ya da cin, melek ve şeytan gibi ruhani varlıklara da inanmazlar. Evrenin fizik kanunları doğrultusunda tesadüfen meydana geldiğine inanırlar. Fakat ateistler arasında tam bir görüş ortaklığı yoktur. Tek ortak […]

Ocak 02

Ben Artık Müslüman Değilim..


Evet, ben artık Müslüman değilim. İslam dininden çıktım. Çıkmamın iki nedeni var. Birincisi; İslam’ın beş şartını uygulamamam. Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Ben namaz kılmayı bile bilmem, oruç tutmaya çalıştım olmadı, hayatımda bir iki kez zekat vermişimdir, hacca gitmedim gidemem de. Bazen üşendim, bazen istemedim, bazen de unuttum bunları […]

Ocak 02

Bir Ateistin Yaşama Amacı


Niye sabahları Güneş doğar? Gökyüzünde ilerleyip Dünya’mı aydınlatır. Gölgemi hareket ettirip, tenimi ısıtır. Ve ardından denizin içine doğru batar. Niye böyle olmak zorunda? Her şey niye olur ki?

Ocak 02

Kur’an, Sünnet (Hadis)’le Nesh Olunur Mu?


Alimler Kur’an’ın Kur’an’la sünnetin sünnette ve mütevatir bir haberin yalnız mütevatir bir haberle neshedilebileceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Diğer taraftan Kuran’ın sünnet (hadis) ile, mütevatir bir haberin ahâ-di bir haberle neshedilmesi konusunda alimler, ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafi (r.a.)’ye göre âyeti, yalnız âyet nesheder. Âyetin hadiste neshedilmesi (caiz) değildir. Alimlerin cumhuruna göre bir âyet diğer bir âyetle neshedildiği gibi sahih bir […]

Ocak 02

Geçici Evlilik – Mut’a Nikahı


Pek çok kadınla birlikte olduğunu söylerken konunun hassasiyetinden dolayı adının açıklanmasını istemeyen üniversite mezunu 35 yaşındaki adam, “Bu işin yolu bir gülden ya da bir Porsche’dan geçer” diyor “kimisiyle on beş gün, kimisiyle birkaç ay. 

Ocak 02

Hz. Muhammed’in hayatı Fransız mizah dergisinde!


Daha önce Hz. Muhammed hakkında alaycı karikatürlere yer vererek büyük tepki toplayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, bu kez Hz. Muhammed’in hayatını ve İslam’ın tebliğ sürecini konu alan bir ilave yayımladı.