Aralık 08

Dinsizlik Fobisi


Dinsizlik Fobisi

Tanrının varlığı konusunda tarih boyunca yapılan sayısız tartışma olduğu kadar, inanmayanlara yönelik sayısız önyargı da vardır.
Allahsız, kitapsız, besmelesiz, dinsiz ve daha pek çok küfür ve aşağılama dilimize girmiştir. İnsan bilmediği, anlamadığı şeyden korkar.

İnsanları dinlerine göre ayırmak ve ona göre davranmak ilkel toplumların iletişim tarzıdır. Böyle yerlerde inançlı olmayanlar küçük görülür ve aşağılanır. Kişisel bazda nispeten daha sınırlı olan eleştiriler, genellemeler yapılırken dinsizlere karşı daha nefret dolu olur.

Dinsiz fobisi, inançsızlara karşı mantıksızca bir korku ve nefret duymaktır. Bu dar kafalılık genelde iftira atma ve hakaret etme boyutunda kalmaktadır.

Bunlara birkaç örnek verirsek, dinsizler:

– Ahlaktan yoksundur
– Kötülüklerin kaynağıdır
– Günahkarlardır
– Dinleri yoketmeyi amaçlarlar
– Hayatları boştur ve yaşamları değersizdir
– Düşüncelerini içlerinde tutmalıdırlar

Dinsizliğin yanlış olduğunu söylemek ve bunu tartışmak kabul edilebilir. Ancak kendi dindarlığını, dinsizlere duyulan nefret üzerine inşa eden toplumlardaki bu bastırılmış korkular, kolay tahrik edilebilen, yönlendirilebilen, düşünemeyen bireyler ortaya çıkarmaktadır. Grup psikolojisiyle hareket edip Madımak gibi felaketlere yol açıktıkları gibi, kişisel bazda savaş açanları intihar bombacısı veya katil sıfatıyla karşımıza çıkmaktadır.

Bir hakaret olarak ‘kitapsız’ demek belki tek başına bir tehlike oluşturmayabilir. Ancak, ‘kitapsızlık’ ile örneğin ‘şerefsizlik’ sürekli eş anlamlıymış gibi birlikte kullanıldığı zaman, ve bu durum tüm toplumda yaygın olduğu zaman, düşmanlık tohumları ekilmektedir. Çünkü dinsizlik fobisiyle büyütülen çocuklar ilerde her türlü bağnazlığa da yatkın olacaktır.

Agnostik.org