Daily Archives: 04 Aralık 2012

Aralık 04

İslamın bir hukuku var mı?


“Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur…”(Hadid/20)

Aralık 04

Soru 6: Ev Farelerinin Yangın Çıkarmakta Pek Usta Olduğuna ve Onları Buna Şeytanın Zorladığına İnanır mısınız?


Soru 6 – “Ev fâre’lerinin, yangın çıkarmak bakımından pek usta olduklarına, ve onları bunu yapmağa şeytanların zorladıklarına ve bu nedenle mutlaka öldürülmeleri gerektiğine dâir İslâmî buyruklara uyar mısınız?” Vereceğiniz yanıt, muhtemelen yine şöyle olacaktır: “Hayır! Bu gibi hurafelere inanmam. Fâre pis ve zararlı bir hayvandır, ve belki bu nedenle öldürülmesi gerekir ama, yangın çıkarmak bakımından […]

Aralık 04

Soru 5: Farelerin Deve Sütü İçmediğine Çünkü Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Dönüştüğüne İnanır mısınız?


Soru 5 – “Fâre’lerin deve sütü içmeyip ancak koyun sütü içtiğine, ve çünkü vaktiyle deve sütü içmeyen Yahudi kavimlerinden birinin, Tanrı tarafından fare cinsine dönüştürüldüğüne dâir Islâmî inanc’a katılır mısınız?” Böyle bir soru karşısında, muhtemelen şöyle diyeceksinizdir: “Hayır katılamam! Islâm’da böyle şeylerin olduğuna da inanmam. Çünkü insanları bu tür inançlarla yetiştirmek, onları beyinsiz kılmak demektir”. […]

Aralık 04

Soru 4: Balık’ların insanları baştan çıkarmak üzere bir takım oyunlara başvurduğunu belleten dinsel kurallara inanır mısınız?


Soru 4 – “Balık’ların insanları baştan çıkarmak üzere bir takım oyunlara başvurduğunu belleten dinsel kurallara inanır mısınız?” Biraz önce gördüğümuz gibi, İslâmcı’ların, sinek konusunda Muhammed’ten gelme olduğunu söyledikleri buyruk, Diyânet’in açıklamasına göre sineklerin “idrak ve ilâhî ilham sahibi ” olduklarını ortaya vurmakta. Şimdi bunu öğrendikten sonra kendi kendinize:”Sinek idrak ve ilhâm sahibi olur da balık […]