Kasım 24

İlhan Arsel: “Kuran’ın Eleştirisi 3″ (PDF Oku)


Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında bilimsellik açısından Kuran\ ele almaktadır.

“Semavi Dinlerin Kutsal Bilinen Kitapları” altbaşlığıyla yayımlanan dizinin bu dördüncü kitabında ele alınan bazı konu başlıkları şunlardır: “Muhammedln Günlük Siyaset ve Yaşam Gereksinimlerinin Kitabı Olarak Kuran”, “Elçilik İşinin Muhammed’e Kazandırdıkları:  İslamı Korku Salan, Zorlayan ve Cezalandıran Bir Güç Olarak Uygulama Siyaseti!”, Kuranda, Şuayb Peygamberle ilgili Yanlışlar”, “Kuranda, Göğün ve Yerin Yaratılışıyla İlgili Ayetlerdeki Uyumsuzluklar, Kıblenin Kudüse ya da Kâbeye Yönelik Olmasıyla İlgili Ayetler “Ayın Münir (Nurlandıran) ve Güneşe Üstün Olduğuna İnanmışlık Konusundaki Yanlışlar!”, “Dünya Nimetlerini Bazen Kötü, Bazen de Cazip Şeylermiş Gibi Gösterme Siyasetinin Kuran’daki Temeli!”

Yazar, “kutsal” bilinen kitaplarda anlatılagelen akıl ve bilim dışı olguları inceleyip tartışmakta.

PDF dosyayı okumak için tıkla

Reklamlar