Kasım 22

Video: Teke Tek – Bölümler 1-2-3 (Gönül TEKİN – Murat BARDAKÇI)


Teke Tek 05.04.09 | Bölüm 1

Gönül TEKİN – Murat BARDAKÇI

Gönül Tekin bir edebiyat profesörüdür ve çalışmalarının önemli bir kısmını Osmanlı dönemi edebiyatı oluşturur. Kimi zaman incelediği eserlerde, ne olduğu kolaylıkla anlaşılamayacak satırlar, mısralar, dizeler görür. Bunlardan biri de, Ahmed-i Dâ’i tarafından 1405-1406’da yazılan, Yıldırım Bayezid’in şehzadelerinden Emir Süleyman’a sunulan Çengname isimli eserde gördükleridir. Bu eserde bir ağaçtan bahsedilir. Bu ağaçta tüm meyveler yetişmektedir, insanlar bu meyvelerden yemektedirler; ağacın eteğinden ve kökünden sular akmaktadır, haşmetli bir gölgesi ve tacı vardır ve anlatımı sanki bir cennet ağacının tasvirine benzer. Gönül Tekin, bu ağaca çok benzer bir ağacın Tevrat’ta anlatıldığını anımsaması üzerine konuyu derinlemesine araştırmaya karar verir ve bu konudaki çalışmaları yıllarca sürer. Sonuçta Edebiyat profesörü olmasına rağmen, yıllarca süren bu araştırmaları kendisine, çoğu tarihçiyi ve arkeologu kıskandıracak bilgi sağlar.

İşte, aşağıda anlatılan konuların büyük kısmı…

1. Sümer Dini
2. Tanrı Tammuz, Tanrıça İnanna, Kutsal Evlilik ve Kutsal Ağaç
3. Akadların ve Fenikelilerin Etkisi
4. Yakındoğu’da Tammuz ve İnanna Etkileri
5. Babil, Marduk, Enima Eliş (Yaratılış Destanı) ve Tek Tanrıya Geçiş
6. Sümerliler’den Bazı Sayılar
.

Tarihin Arka Odası | 21.01.2012 | Bölüm 2

.

.

Tarihin Arka Odası | 04.02.21012 |Bölüm 3

.

Reklamlar