Kasım 20

Fransız gençler arasında dinsizlik artıyor


Fransa’da Ulusal Demografik Araştırmalar Merkezi (İNED) tarafından gerçekleştirilen son araştırma; Fransız gençler arasında ateist oranının giderek yükseldiğini ortaya çıkardı. Fransızların yüzde 35’i hiçbir dine inanmadığını belirtirken, 18-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran yüzde 64’e çıkıyor.

Konuyla ilgili Cihan’a konuşan, Metz Ünüversitesi Teoloji Fakültesi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Fabien Faul, Fransa’da yükselen dinsizlik oranlarının gelecek dönemde Fransa için problem teşkil edeceğini dile getirdi. Fabien Faul, “Elbette Ateizm Fransa’nın geleceği için problem yaratır. Hayatını bir yaratıcının üzerine kurmayanlar hem problem yaşar hem de yaşatır.” diye konuştu. Ateizm’i teorik ve pratik olarak ikiye ayıran Faul, gençlerin çoğunluğunun Ateizmi pratik olarak yaşadığını belirtti.

“HRİSTİYANLIK SEKÜLERLEŞTİ”

Fransa’da son dönemde hızla artan bir ateizm olgusu bulunduğunu belirten Faul, bunun nedenini Hıristiyanlığın sekülerleşmesinde aramak gerektiğini ifade etti. Yeni dünyanın bir yaratıcı olmadığı iddialarıyla şekillendiğini belirten Faul, Fransa’da kilisenin tutumunun da bunda etkili olduğunu dile getirdi. Metz Ünüversitesi Teoloji Fakültesi Bölüm Başkanı Faul, Batılılaşmanın dini değerleri dışladığını vurgulayarak, bunun önüne geçmek için her kuruma sorumluluk düştüğünü söyledi. Ayrıca, bütün Hristiyanların dini tanıyabilecekleri bir ortamı yakalamaları gerektiğinin de altını çizdi.

“ŞİDDETİN DİNLE ALAKASI OLAMAZ”

Son dönemde medyanın, dünyada yaşanan şiddet olaylarına dini sebep olarak göstermesinin de insanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirten din bilimci, şiddetin dinle hiçbir alakası olamayacağına vurgu yaptı.

Agnostik.org