Kasım 13

Ateizm siyasal bir tercihtir


Ateizm özünde zihinsel bir olaydır, eylemle pek ilgisi yoktur. Ancak Dünya’nın şu anki global konjonktürü, ateizmi kendiliğinden bir siyasal eylem kılıyor.

Açımlayalım:

20. Yüzyıl’da marksistler, reel sosyalist, komünistler, ateizme tek tanrılı dinler kadar zarar verdi.

Eski SSCB ve Çin inançlılara epeyi zulüm uygulayınca, hatta Çin’inki ateist engizisyon olunca, demokrat ateizm / ateist demokrasi tanımı boşa gitmiş gibi oldu.

Bugün AB’de tanım muğlaklıkları var:

Liberal sosyalistler, hristiyan sosyalistler, hristiyan demokratlar var. Bunlar tanım gereği olmaz. Diğerlerini geçelim: Hristiyan demokrat hiç olmaz, katoliklikte ise hiç mi hiç olmaz. Papa’ların fetvaları nedeniyle olamaz.

İngiltere’nin sosyal demokrat, hatta sosyalist geçinen eski başbakanı Tony Blair, yalnızca karısı istiyor diye, katolik olabildi. Hiç kimse de bunu yadırgamadı. Böyle bir şey de olamaz, olmamalıydı, olmayabilmeliydi.

İngiltere’de liberal ve muhafazakar olarak 2 ayrı parti vardı. 1980’lerden itibaren gelen neo-liberalizm dalgaları, liberal ekonomik politikaları uygulamayı muhafazakarlara yükledi ve sonunda ABD’nin ‘neo-con’ları (yeni muhafazakarları) tanımlanmış oldu ama kuram eylemden çok sonra geldi.

Tony Blair, Thatcher’dan bile daha sağda edimlerde bulundu, kimsenin gıkı çıkmadı. Bu da olmayabilmeliydi. Türkiye bile ABD’ye daha fazla karşı koydu.

Böylece, siyasal tanım çatlağı giderek büyüdü.

Bugün AB’de ateist parti yok ama en güçlü blok, hristiyan demokratlar. Sosyal demokratlar aşırı oy yitirdi. Yitirir tabii, sosyal demokratlığını yapmazsan, kimse de sana oy vermez.

O zaman ne yapılacak?

Ateist demokrat veya demokrat atesit partiler kurulacak. Bunların birincil işlevi, AB’de Papa’ya ve Hristiyanlık-islam / Haçlı seferi-cihat ikilemine karşı cephe açmak olacak.

Türkiye’de Alevi platformu kurulabildiğine göre, ateist platform da kurulabilir. Başlangıçta katılım %ooo 1 – %oo 1 arasında olacaktır. Yani, 700-7.000 arasında insandan söz ediyoruz.

Bu oluşumlar, ateist nüfusun insan haklarını inananlara karşı koruyacak.

Alevi köyüne cami yapılamayacağı gibi, en yakın caminin 10 kilometre ötede olduğu mahalleler de, hatta 100 kilometreden fazla ötede olduğu komünler de kurulabilecek.

Ateistler çocuklarının nüfus kağıtlarının din hanesinin 18 yaşına kadar boş kalabilmesi hakkına sahip olacaklar.

Bunlar demokratik yollar. Gerçekte ise, İslam-Hristiyanlık cephesinin bugüne kadar demokrasiyi hiç takmadığını biliyoruz. Son 1.350 yıldır, İspanya-Filipinler arasındaki alandaki savaşların belki de yarısı bu dinler nedeniyle oldu. Dinsel katliamlarda öldürülenlerin sayısı milyonlarla ölçülüyor.

O nedenle artık ve şimdi ateist olmak siyasal bir tercihtir. Belli savaşımları göze almayı gerektirir.

Pasifist ateizm de olabilir, o da bir tercihtir. Çok çeşitli ateizmler olabileceğini daha önce kezlerce yazdım.

Bu da benim ateizmim.

Reha Ülkü

Milliyet Blog

Reklamlar