Kasım 13

Ateistler neden Allah’a inanmazlar?


Aşağıdakileri bir ateist olarak yazdım;

Müslümanlar’ın diğer Müslümanlar’a yaptıklarını, örneğin Şii-Sünni / Irak-İran savaşını bildikleri için.

Hristiyanlar’ın diğer Hristiyanlar’a yaptıklarını, örneğin Almanya’da Luther zamanında Katolikler’in Protestanlar’a yaptıklarını bildikleri için.

Museviler’in diğer Museviler’e yaptıklarını, örneğin İsrail’de Eşkenazlar’ın Seferadlar’a yaptıklarını bildikleri için.

Adem’in ilk insan olmadığını bildikleri için.

Evrimi bildikleri için.

Ölümsüzlüğün olmadığını bildikleri için.

Bir günahkar inananın yaşayabileceği en ağır azap olan cehennem azabından daha ağır olan dünya azapları yaşadıkları için.

Reha Ülkü

Milliyet