Ekim 22

Arif Tekin: Hz. Muhammed’in Ölümü


Başta Kur’an olmak üzere, İslami kesimce kabul görmüş kaynaklar kullanılarak hazırlanan bu kitap, ağırlıklı olarak Hz. Muhammed’in ölümünü konu almaktadır. İslam peygamberinin ölümüyle ilgili farklı bilgiler mevcuttur; en yakın çevresinin Tebük ve Veda haccında ona iki kez suikast girişiminde bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca Hayber savaşında Yahudi bir kadının kendisine verdiği “Zehirli Yemek” olayı da ortadadır. En önemlisi de Ebubekir ve Ömer’in, iktidarı ele geçirmek için kızları Ayşe ve Hafsa aracılığıyla ona verdikleri zehirli ilaç olayıdır… Bu konuda var olan bilgi ve kanıtlar sunuluyor. Verilen bu bilgilere bakınca da Hz. Muhammed’in ölümünün normal olmadığı; tersine, siyasi bir cinayete maruz kaldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

PDF dosyayı okumak için tıkla

ideefix